Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì? Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp

03:03 Chiều

-

03/07/2023

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là đầu việc mà các doanh nghiệp phải thực hiện khi kết thúc năm tài chính. Vậy quy trình, thủ tục quyết toán thuế doanh nghiệp ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây từ Kaike.vn nhé!

Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì? Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp

1. Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì? 

Quyết toán thuế doanh nghiệp là nghiệp vụ kế toán thực hiện kê khai tất cả các loại thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ  có tính thuế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết toán thuế được thực hiện trong 2 trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp thực hiện định kỳ vào cuối mỗi năm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp ngừng các hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện cơ cấu lại loại hình, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu.

Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế sẽ tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 2.000.000đ

2. Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế

Những đối tượng Doanh nghiệp sau đây sẽ phải thực hiện quyết toán theo quy định của nhà nước:

 • Doanh nghiệp thành lập tại lãnh thổ Việt Nam, theo luật định của Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở hoặc không có trụ sở tại Việt Nam.
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động theo luật Việt Nam.
 • Các doanh nghiệp có hình thức hợp tác xã.
 • Các tổ chức khác có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Các bước thực hiện quyết toán thuế doanh nghiệp

Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì? Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp

Quyết toán thuế cần tuân thủ theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Xác định doanh thu.
 • Bước 2: Xác định chi phí hợp lý và các khoản thu nhập khác.
 • Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế.
 • Bước 4: Xác định thu nhập được miễn thuế.
 • Bước 5: Xác định các khoản lỗ được kết chuyển đúng quy định.
 • Bước 6: Tính thu nhập tính thuế.
 • Bước 7: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

4. Một số lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp

4.1. Lưu ý về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

 • Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm Dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch (ngày 31/3/2022);
 • Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm Dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

 Danh mục mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế doanh nghiệp 2022 (tùy theo thực tế phát sinh của từng người nộp thuế)

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu): Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí) theo mẫu số 03/TNDN và một số các Phụ lục đính kèm ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành kèm theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định). Mẫu B01-BCTC
 • Tờ khai giao dịch liên kết: Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

4.2. Lưu ý khi thực hiện kê khai thuế doanh nghiệp

 • Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết: Doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP để hạn chế sai sót.
 • Xác định, kê khai giảm thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP như sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

 • Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế thuế thu nhập doanh nghiệp và trên phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

 • Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
 • Chi phí được trừ liên quan đến chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm Covid-19 (theo Công văn 4110/TCT-DNNCN). Đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid – 19 ở trong nước và tại nước ngoài đối với trường hợp đi công tác tại nước ngoài. Các khoản chi phí xét nghiệm Covid – 19, chi phí mua các thiết bị cho người lao động nhằm bảo vệ họ khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc và các chi phí ăn, ở tại doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý: các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định khi quyết toán thuế thuế thu nhập doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này có thể giải đáp hết thắc mắc của độc giả. Chúc các bạn thành công!

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Mẫu công văn xin quyết toán thuế mới nhất

Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế

Không quyết toán thuế quá 5 năm, 10 năm thì sao?

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5684
post
Đăng nhập
x