Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Chi tiết cách quyết toán thuế TNCN có thu nhập từ 2 nơi trở lên

03:47 Chiều

-

27/03/2023

Đối với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, việc tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện như thế nào? Hãy cùng bài viết tìm hiểu cách tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi nhé.

Chi tiết cách quyết toán thuế TNCN có thu nhập 2 nơi trở lên

Cách tính thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có thu nhập từ 2 nơi

 • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao đồng với nhiều doanh nghiệp thì doanh nghiệp tính và khấu trừ thuế cho cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng dưới.

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

 Trên 960 

Trên 80

35

 • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng, mức chi trả từng lần từ 2 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp phải khấu trừ 10% trên tổng mức thu nhập trước khi chi trả cho người lao động.
 • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng, mức chi trả từng lần dưới 2 triệu đồng thì doanh nghiệp không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ:

 • Anh A ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với công ty X và ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với công ty Y. Không phân biệt mức thu nhập của anh A tại công ty X và Y, tại 2 công ty này, anh A đều phải tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Anh A ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với công ty X và ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với công ty Y. Tại công ty Y, mức chi trả mỗi lần trên 2 triệu đồng. Vậy tại công X, anh A tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Tại công ty Y, anh A sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng mức thu nhập.
 • Anh A ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với công ty X và ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với công ty Y. Tại công ty Y, mức chi trả mỗi lần dưới 2 triệu đồng. Vậy tại công X, anh A tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Tại công ty Y, anh A sẽ không bị khấu trừ 10% trên tổng mức thu nhập.Chi tiết cách quyết toán thuế TNCN có thu nhập 2 nơi trở lên 2

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có thu nhập từ 2 nơi

Đối với doanh nghiệp, nếu có phát sinh thanh toán lương cho cá nhân thì sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần tiền lương, tiền công trả cho cá nhân đó.

Đối với cá nhân, dựa theo cách tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ hai nơi sẽ thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các phần thu nhập đó.

 • Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên ở cả hai nơi và đã được tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần ở cả hai nơi thì sẽ phải trực tiếp tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động với một tổ chức từ 3 tháng trở lên và có các nguồn thu nhập khác tính trung bình không quá 10 triệu đồng/tháng, đã bị khấu trừ 10% trên tổng mức thu nhập trước khi chi trả, không có nhu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập khác này thì sẽ được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên.
 • Cá nhân ký hợp đồng với một tổ chức từ 3 tháng trở lên và có các nguồn thu nhập khác tính trung bình trên 10 triệu đồng/tháng sẽ trực tiếp tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân ký hợp đồng với một tổ chức từ 3 tháng trở lên và có các nguồn thu nhập khác tính trung bình dưới 10 triệu đồng/tháng, chưa bị khấu trừ 10% trên tổng mức chi trả, cá nhân đó sẽ phải trực tiếp tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động với một tổ chức từ 3 tháng trở lên và có các nguồn thu nhập khác tính trung bình không quá 10 triệu đồng/tháng, đã bị khấu trừ 10% trên tổng mức thu nhập trước khi chi trả, cá nhân muốn quyết toán phần thuế thu nhập cá nhân đối với cả phần thu nhập vãng lai này, cá nhân sẽ phải trực tiếp tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Tóm lại cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây thì mới được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức chi trả thu nhập, các trường hợp còn lại đều phải trực tiếp tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Các điều kiện đó bao gồm:

 • Thu nhập trung bình không vượt quá 10 triệu đồng/tháng
 • Đã khấu trừ 10% trên tổng mức thu nhập trước khi chi trả
 • Không có nhu cầu quyết toán đối với phần thu nhập vãng lai

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “thu nhập từ 2 nơi”

cách quyết toán thuế tncn có thu nhập 2 nơi
thuế thu nhập cá nhân 2023 thuế thu nhập việt nam quyết toán thuế thu nhập cá nhân
làm thuế thu nhập cá nhân online công văn 801/tct- tncn biểu thuế lũy tiến từng phần thu nhập chịu thuế tncn

Bài liên quan

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Hệ thống chuẩn mực kế toán về báo cáo tài chính

Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN năm 2023

 
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4530
post
Đăng nhập
x