Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

06:07 Chiều

-

21/06/2021

Chứng từ ghi sổ là hình thức mà các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở Chứng từ gốc trước hết phải được phân loại, tổng hợp, lập Chứng từ ghi sổ, sau đó mới sử dụng Chứng từ ghi sổ để ghi Sổ cái các tài khoản. Cùng tìm hiểu về trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ trong bài viết sau.

Ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm những công việc gì?

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.

+ Ghi theo nội dung trên Sổ Cái.

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.

Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm. Chứng từ kế toán đính kèm phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.

Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ bao gồm những giấy tờ gì?

  • Chứng từ ghi sổ;
  • Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
  • Sổ Cái;
  • Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

B1: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Sau đó dữ liệu được dùng để ghi vào Sổ Cái.

B2: Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tính Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.

B3: Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu. Số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.

Đọc thêm: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Ưu điểm nhược điểm của Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Ưu điểm: Dễ dàng thực hiện phân công công việc cho các kế toán. Mỗi kế toán có thể phụ trách theo dõi từng phần hành: tiền lương, tài sản cố định…

Nhược điểm: Việc ghi chép đôi khi bị trùng lặp. Một nghiệp vụ được phản ánh làm nhiều lần trước khi ghi vào Sổ Cái. Do vậy công việc ghi chép sẽ tăng lên hàng ngày.

Để khắc phục nhược điểm này, các doanh nghiệp nên trang bị phần mềm kế toán với khả năng nhập liệu mọi lúc mọi nơi. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa việc ghi chép trùng lặp số liệu.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
244
post
Đăng nhập
x