Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

06:12 Chiều

-

21/06/2021

Sổ nhật kí chung là gì? Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung bắt đầu từ đâu? Mời bạn đọc bài viết sau đây để nắm rõ quy trình.

Sổ nhật ký chung là gì?

Sổ Nhật ký chung là sổ ghi theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của tất cả các nghiệp vụ kế toán. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ.

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:

– Sổ Cái

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Sơ đồ kế toán hình thức nhật ký chung

Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung lưu vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.

Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày hoặc định kỳ. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.

Cuối kì cộng số liệu trên Sổ Cái. Lập Bảng cân đối tài khoản kế toán.

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng. Số liệu ghi trên Sổ Cái được dùng để lập các Báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc:

Tổng số phát sinh Nợ & Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối tài khoản = Tổng số phát sinh Nợ & Tổng số phát sinh trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ.

Hy vọng sau bài viết này kế toán viên sẽ hiểu hơn về sổ nhật ký chung và thành thạo hơn trình tự ghi sổ kế toán với hình thức này.

Đọc thêm: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

Hiện nay các phần mềm kế toán đã mô phỏng được trình tự ghi sổ kế toán. Tất cả những gì kế toán cần làm là nhập liệu và theo dõi tổng có, tổng nợ. Có sự hỗ trợ từ công nghệ, việc theo dõi kế toán trở nên chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
246
post
Đăng nhập
x