Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Sổ nhật ký chung là gì?

05:03 Chiều

-

20/08/2021

Sổ nhật ký chung thuộc hình thức kế toán đơn giản, thích hợp với mọi đơn vị hạch toán, thuận tiện khi ứng dụng tin học văn phòng xử lý thông tin kế toán.

Các hình thức ghi sổ kế toán

Theo quy định của thông tư 133/2016/TT-BTC có 4 hình thức kế toán như sau:

 • Hình thức kế toán Nhật ký chung;
 • Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái;
 • Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;
 • Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Với thông tư 200/2014/TT-BTC có thêm “Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ”.

Sổ nhật ký chung là gì?

Trong hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ chủ yếu như: Sổ nhật ký chung, Sổ nhật ký đặc biệt; Sổ cái; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Nhật ký chung dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toàn và trong các niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản (định khoản kế toán) của các nghiệp vụ đó. Kế toán căn cứ số liệu ghi Nhật ký chung để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Nội dung trong nhật ký chung

Nhật ký chung phải phản ánh được đầy đủ các nội dung sau:

 • Ngày, tháng ghi sổ;
 • Số hiệu và ngày tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
 • Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Về nguyên tắc, tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều phải ghi nhận vào nhật ký chung. Tuy nhiên, trường hợp đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn thì doanh nghiệp có thể mở Sổ nhật ký đặc biệt. Giúp đơn giản và giảm bớt khối lượng thông tin ghi Sổ cái sau này.

Mẫu nhật ký chung dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Tùy vào quy mô doanh nghiệp mà kế toán lựa chọn mẫu sổ nhật ký chung cho phù hợp. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thưởng sử dụng mẫu sổ số S03a – DNN theo thông tư 133.

Tải ngay Mẫu sổ nhật ký chung số S03a – DNN

ghi sổ theo hình thức nhật ký chung

Cách ghi

Đầu trang sổ ghi số cộng trang trước chuyển sang. Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau.

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Cột C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.
 • Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ cái.
 • Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung
 • Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, tài khoản ghi Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.
 • Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.
 • Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung khá dễ dàng và tiện cho việc phân công lao động kế toán. Đây là hình thức được dùng phổ biến do có thể tiến hành kiểm tra đối chiếu ở mọi thời điểm.

Kaike là nền tảng kế toán thông minh hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Đáp ứng được yêu cầu của thông tư 132/2018/BTC và 133/2016/BTC.

Thông tin chi tiết về phần mềm: https://kaike.vn/ra-mat-kaike-phan-mem-ke-toan-cho-doanh-nghiep-sieu-nho/

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1093
post
Đăng nhập
x