Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Cách hạch toán tài khoản 157

03:23 Chiều

-

01/06/2023

Tài khoản 157 được sử dụng trong trường hợp nào? Tại sao lại sử dụng tài khoản 157 và cách hạch toán tài khoản 157 như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Cách hạch toán tài khoản 157

1. Khi nào thì kế toán sử dụng tài khoản 157?

Doanh nghiệp sử dụng tài khoản 157 trong trường hợp gửi hàng bán cho khách hàng, đại lý hoặc ký gửi nhưng chưa được tính vào doanh thu bán hàng trong kỳ. Nguyên nhân là do hàng gửi đi bán chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu vì hàng hóa đó vẫn thuộc quyền ở hữu của doanh nghiệp.

Do đó mà khi xuất hàng gửi bán thì không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng do doanh thu chưa được xác định chắc chắn.

Kế toán cần theo dõi hàng hóa trên tài khoản 157 giống như đối với các loại hàng tồn kho khác như hàng hóa hay nguyên vật liệu. Cụ thể kế toán cần theo dõi chi tiết từng loại hàng hóa, thành phẩm, từng lần gửi hàng đi bán cho đến khi bán được hàng.

Ví dụ: Doanh nghiệp mới ra mắt sản phẩm A, để khuyến khích các đại lý nhập hàng bán, doanh nghiệp xuất hàng gửi cho các đại lý bán. Nếu các đại lý không bán hết hàng thì có thể trả lại cho doanh nghiệp.

Trường hợp này, doanh nghiệp sẽ ghi nhận hàng xuất bán gửi đại lý trên tài khoản 157.

2. Nguyên tắc hạch toán kế toán với tài khoản 157

– Tài khoản 157 được hạch toán với nguyên tắc giá gốc.

– Giá trị hàng hóa được ghi vào tài khoản 157 không bao gồm các chi phí chi hộ như chi phí vận chuyển, bốc xếp..

3. Kết cấu chi tiết tài khoản 157

Cách hạch toán tài khoản 157

Tài khoản 157 có số dư bên Nợ thể hiện hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa xác định được chính xác doanh thu.

Phát sinh tăng bên Nợ của tài khoản 157 bao gồm các trường hợp:

  • Giá trị của hàng hóa, thành phẩm gửi bán cho khách hàng hoặc đại lý, ký gửi;
  • Giá trị của dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa xác định chắc chắn được doanh thu;
  • Giá trị kết chuyển cuối kỳ của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Phát sinh tăng bên Có của tài khoản 157 bao gồm các trường hợp:

  • Giá trị của hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp và được xác định là đã bán;
  • Giá trị của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi nhưng không bán được và bị khách hàng, đại lý, ký gửi trả lại;
  • Kết chuyển giá trị đầu kỳ của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ.

4. Cách hạch toán một số giao dịch chủ yếu với tài khoản 157

4.1. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

– Khi Doanh nghiệp xuất gửi hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng, nhận bán đại lý, ký gửi nhận bán theo hợp đồng kinh tế, kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo nguyên tắc giá gốc

      Có Tài khoản 156 hoặc tài khoản 155 – Hàng hóa theo nguyên tắc giá gốc

– Doanh nghiệp đã hoàn thành bàn giao dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa xác định chắc chắn là đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo giá trị đã hoàn thành nhưng chưa xác định chắc chắn doanh thu

      Có Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo giá trị đã hoàn thành nhưng chưa xác định chắc chắn doanh thu

– Khi doanh nghiệp xác định chắc chắn được hàng hóa và doanh thu đã bán trong kỳ nghĩa là có thể ghi nhận được doanh thu. Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ:

Nợ Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo tổng số tiền khách hàng, đại lý cần thanh toán

      Có Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá chưa thuế giá trị gia tăng

      Có Tài khoản 333 – Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ đã bán

– Đồng thời kế toán phản ánh giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ:

Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo giá trị hàng bán xác định chắc chắn

      Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo giá trị hàng bán xác định chắc chắn

– Trường hợp hàng hóa, thành phẩm mà Doanh nghiệp đã gửi đi bán nhưng bị khách hàng, đại lý, bên nhận ký gửi trả lại:

Nợ Tài khoản 156 hoặc tài khoản 155 – Hàng hóa; hoặc thành phẩm theo giá trị hàng hóa bị trả lại

      Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo giá tị hàng bị trả lại

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 2.000.000đ

4.2. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Vào đầu kỳ kế toán, kế toán tiến hành kết chuyển giá trị của hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, đại lý, bên nhận ký gửi nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ, hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi, giá trị dịch vụ đã bàn giao cho người đặt hàng nhưng chưa xác định là đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo giá trị đã gửi bán nhưng chưa bán được

      Có Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo giá trị đã gửi bán nhưng chưa bán được

b) Vào cuối kỳ kế toán, kế toán căn cứ kết quả kiểm kê hàng tồn kho, xác định trị giá của hàng hóa, sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng; nhờ bán đại lý, ký gửi chưa được coi là đã bán cuối kỳ, ghi:

Nợ Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán theo giá trị xác định là đã bán trong kỳ

      Có Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo giá trị xác định là đã bán trong kỳ

Trên đây là bài viết chi tiết các vấn đề liên quan đến tài khoản 157 – hàng gửi đi bán. Hy vọng bạn tìm thấy các thông tin hữu ích cho mình và chính doanh nghiệp của bạn.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Bài viết liên quan: 

Hạch toán chi tiết tài khoản 131 theo thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 156 theo thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 242 theo thông tư 200

Chi tiết cách hạch toán tài khoản 112 theo thông tư 200

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5058
post
Đăng nhập
x