Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Cách tính mức phụ cấp kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhỏ

01:41 Chiều

-

18/10/2021

Theo nghị định 174/2016/NĐ-CP, đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ một số trường hợp như: Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước, các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật. Do đó các doanh nghiệp nhỏ theo quy định bắt buộc phải có kế toán trưởng. Mức phụ cấp chi trả cho kế toán trưởng cũng được quan tâm. Trong bài viết dưới đây, Kaike sẽ chia sẻ với bạn đọc về mức phụ cấp kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhỏ.

cách tính phụ cấp kế toán trưởng

Phụ cấp là gì?

Phụ cấp có thể hiểu là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động:

  • Tính chất phức tạp công việc.
  • Điều kiện sinh hoạt.
  • Mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương.

Đối với kế toán trưởng, phụ cấp được hưởng thường sẽ là Phụ cấp trách nhiệm. Ngoài ra có thể được nhận thêm Phụ cấp kiêm nghiệm, Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn,… nếu công tác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc tùy vào chính sách của doanh nghiệp.

Đọc thêm: Mức lương kế toán hiện nay

Cách tính phụ cấp kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

  • Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp. (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);
  • Cơ quan nhà nước;
  • Đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.

Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

  • Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do CQNN, ĐVSNCL thành lập;
  • Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Cách tính phụ cấp trong doanh nghiệp nhỏ

Đối với kế toán trưởng các doanh nghiệp không thuộc các loại hình hành chính sự nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ nói riêng. Hiện nay chưa có quy định pháp luật cụ thể về cách tính phụ cấp cho đối tượng này.

Theo điều 103 Bộ luật lao động năm 2019:

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

=> Việc tính phụ cấp cho kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhỏ sẽ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người được bổ nhiệm. Thường thì mức phụ cấp này sẽ được doanh nghiệp tính dựa trên Thông tư 04/2018/TT-BNV. Tức là mức phụ cấp sẽ được thỏa thuận giao động khoảng 0,2 so với lương cơ sở.

Tình hiểu Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1601
post
Đăng nhập
x