Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

04:45 Chiều

-

28/06/2023

1. Chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022

Vào ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhằm thực hiện chính sách miễn và giảm thuế dựa trên Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) được giảm xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ mà hiện tại đang áp dụng mức thuế suất 10%. Tuy nhiên, có một số nhóm hàng hóa và dịch vụ không được hưởng mức thuế giảm, bao gồm:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không bao gồm khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Phụ lục I của Nghị định 15/2022.

– Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Phụ lục II của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Phụ lục III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Các mức thuế giảm được áp dụng thống nhất cho các giai đoạn nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại của từng loại hàng hóa và dịch vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng than được khai thác để bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra), nó thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ không được hưởng mức giảm thuế GTGT trong các giai đoạn khác ngoài giai đoạn khai thác và bán ra.

Nếu các hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong Phụ lục I, II và III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, thì sẽ tuân theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được áp dụng mức giảm thuế GTGT.

Chính sách giảm thuế GTGT nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022.

2. Kế hoạch giảm 2% thuế GTGT từ 01/7/2023

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Quốc hội quyết định giảm 2% thuế đến cuối năm

Cụ thể, để thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2023 đối với hàng hóa và dịch vụ theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Bộ Tài chính đã chủ trì và phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng. Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tổng cục Thuế đã đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (bao gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử cũng như tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử), tổ chức kết nối truyền nhận dữ liệu trực tiếp tới cơ quan thuế, và tổ chức cung cấp dịch vụ TVAN nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng để nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử và cập nhật các mẫu biểu kê khai thuế GTGT theo quy định về giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2023, như được nêu trong Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Sau khi Nghị định và văn bản hướng dẫn được ban hành, Tổng cục Thuế sẽ thông báo để các tổ chức thực hiện việc nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử và cập nhật các mẫu biểu kê khai thuế GTGT, đáp ứng đầy đủ quy định về giảm thuế giá trị gia tăng.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 2.000.000đ

3. Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Chính sách giảm 2% thuế kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng trong nước

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội XV, được nêu rõ như sau:

Thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại tiết a, điểm 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, sẽ được áp dụng giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện đang chịu thuế suất 10% (giảm từ 10% xuống còn 8%). Tuy nhiên, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ không được áp dụng giảm thuế, bao gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và những loại hàng hóa, dịch vụ này sẽ không được hưởng lợi giảm thuế.

Nghị quyết giao Chính phủ trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giảm thuế này một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng việc giảm thuế không ảnh hưởng đến dự toán thu và chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định của Quốc hội. Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Vì vậy, từ ngày 01/7/2023, sẽ tiến hành áp dụng giảm 2% thuế GTGT tương tự như quy định trong Nghị quyết 43/2022/QH15 cho đến hết năm 2023. Đồng thời, Uỷ ban đề nghị Chính phủ báo cáo tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 kết quả thực hiện chính sách giảm thuế 2% giá trị gia tăng cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết số 43, để Quốc hội xem xét và quyết định bổ sung các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế (nếu có).

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Phần mềm kế toán Kaike đáp ứng tùy chọn mức thuế GTGT 8%

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng?  

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định mới nhất

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5596
post
Đăng nhập
x