Bán hàng

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

02:57 Chiều

-

05/07/2021

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng trong việc xác định được hiệu quả nguồn vốn và hiệu quả của chiến lược kinh doanh. Thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở để nhà quản lý năm được tình hình kinh doanh, chi phí, thu nhập, lãi/lỗ,… Từ đó, đưa ra phương án phù hợp cho doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

1. Nghiệp vụ kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Như chúng ta biết, bán hàng là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua từ đó doanh nghiệp thu được tiền. Trong doanh nghiệp thương mại, nghiệp vụ kế toán sẽ bao gồm các công việc:

  • Thống kê, ghi chép đầy đủ thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ bán hàng. Ghi chép quá trình sản xuất hàng hóa, tiêu thụ, tồn kho,… một cách chính xác. Cập nhật kịp thời thông tin về số lượng, chất lượng, chủng loại của hàng hóa trong từng giai đoạn.
  • Xác định chính xác, kịp thời các khoản mục doanh thu, giảm trừ doanh thu, doanh thu chưa thực hiện, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,… Theo dõi công nợ của khách hàng và việc xác định kết quả.
  • Cung cấp thông tin để bộ phận kế toán lập được báo cáo kết quả kinh doanh. Từ đó phân tích được tình hình tiêu thụ và lợi nhuận trong kỳ của doanh nghiệp. Lập các báo cáo liên quan.

Khái niệm kế toán bán hàng là gì? Mời bạn tham khảo thêm Khái niệm kế toán bán hàng để nắm thêm chi tiết.

2. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các kết quả kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định.

  • Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính (tiền lãi, tiền bản quyền,…).
  • Kết quả hoạt động khác là kết quả được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập thuần khác và chi phí khác.

Xác định kết quả kinh doanh là việc so sánh chi phí đã bỏ ra và thu nhập từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. Đối với các doanh nghiệp thương mại thì hoạt động kinh doanh chính là hoạt động bán hàng.

Quy trình xác định kết quả kinh doanh sẽ bao gồm các công việc:

  • Hạch toán kết chuyển doanh thu. Bao gồm doanh thu thuần, doanh thu tài chính và khoản thu nhập khác.
  • Hạch toán kết chuyển chi phí. Bao gồm các chi phí: giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính, chí phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp,…
  • Hạch toán kết chuyển lãi lỗ. Kết chuyển hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

>> Đăng ký ngay công cụ kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp

3. Mối quan hệ giữa kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Kế toán bán hàng là cơ sở để xác đinh được kết quả kinh doanh. Việc tổ chức công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh một cách khoa học, hợp lí và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho chủ doanh nghiệp. Hai nghiệp vụ có mối quan hệ mật thiết để giám đốc ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán bán hàng là phương tiện để xây dựng kế hoạch mục tiêu cho doanh nghiệp.

Với các doanh nghiệp thương mại mới hoạt động có quy mô nhỏ. Đầu tư nhân lực và chi phí cho cả 2 nghiệp vụ trên thường tốn kém. Doanh nghiệp thường tìm các công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán để có thể tiết kiệm chi phí.

Hiện nay nền tảng kế toán thông minh, Kaike là một phần mềm có thể đáp ứng những yêu cầu đó. Kế toán viên chỉ cần nhập dữ liệu hóa đơn. Tình hình hàng hóa, phần mềm sẽ tự động thực hiện các bút toán. Từ đó sẽ tự động lên các báo cáo liên quan.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Khái niệm kế toán bán hàng

Trình tự lưu đồ kế toán bán hàng và thu tiền

Các hàm excel trong kế toán bán hàng hay phải sử dụng

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
672
post
Đăng nhập
x