Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133, 200

04:15 Chiều

-

18/07/2023

Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt. Mẫu phiếu chi được ban hành theo 02 Thông tư mới nhất: Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133, 200

1. Phiếu chi là gì 

Phiếu chi là một văn bản hành chính do doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước ban hành nhằm ghi nhận hoặc phê duyệt một khoản chi phí nào đó (chi tiền mặt) phục vụ những hoạt động thường ngày của tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phiếu chi là một chứng từ được lập ra nhằm quản lý tài chính, hoạt động chi phí của tổ chức, doanh nghiệp.

Ví dụ: Một nhân viên đi công tác tỉnh Đà Nẵng để thực hiện một dịch vụ cho doanh nghiệp. Nhân viên đó thông thường phải lập hoặc xin được duyệt chi một khoản công tác phí (Tiền ăn, tiền đi lại, tiền thuê nhà nghỉ …) theo định mức tài chính của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán sẽ lập phiếu chi để duyệt một khoản kinh phí tạm ứng cho nhân viên đó. Như vậy, phiếu chi được lập để chi một khoản tiền tạm ứng cho nhân viên đi công tác.

2. Tải mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133, 200

2.1. Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133, 200

Tải mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133 tại đây

2.2. Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 133, 200

Tải mẫu phiếu chi tiền mặt theo Thông tư 200 tại đây

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 2.000.000đ

3. Ý nghĩa của phiếu chi

Khi lập và lưu phiếu chi có các ý nghĩa sau:

+ Thứ nhất, tạo sự minh bạch về tài chính

+ Thứ hai, kiếm soát được nguồn tiền (chi phí) của doanh nghiệp

+ Thứ ba, phiếu chi là một chứng từ để hạch toán những chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Dựa trên phiếu chi bộ phận kế toán có thể yêu cầu nhân viên hoặc người thực hiện công việc cung cấp các chứng từ, hóa đơn nhằm kê khai và hạch toán thuế.

Như vậy, có thể thấy rằng mẫu phiếu chi có ý nghĩa quan trọng trong quản lý và vận hành doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nó có thể là văn bản, chứng từ quy kết trách nhiệm khi để xảy ra thất thoát về tài chính trong doanh nghiệp. Dựa trên số lượng phiếu chi đã được phát hành có thể tính toán được sổ quỹ tiền mặt để bộ phận tài chính, thủ quỹ, kế toán kiểm soát chéo hoạt động tài chính của nhau qua đó tạo ra sự minh bạch trong “sức khỏe tài chính” của doanh nghiệp.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Kế toán tiền mặt thực hiện những công việc gì?

Sơ đồ quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt

Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 200 & 133

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6147
post
Đăng nhập
x