Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

10:21 Sáng

-

13/09/2023

Tài sản là các nguồn lực của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nắm giữ với mục đích đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Vì vậy, đây là các yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản bao gồm: Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn. Bài viết dưới đây Kaike sẽ cùng độc giả tìm hiểu cách để Phân biệt hai loại tài sản này.

Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

1. Tài sản ngắn hạn là gì?

“Short term assets” là tài sản được dùng trong một khoảng thời gian ngắn hạn hay nói cách khác, đây là loại tài sản lưu động thường được dùng trong việc lưu thông, sản xuất và đầu tư ngắn hạn. Tài sản này thường được tính trong thời hạn 1 năm hoặc thời gian chu kỳ kinh doanh của công ty.

1.1. Tài sản ngắn hạn gồm những yếu tố nào?

Có rất nhiều người thắc mắc, vậy, thành phẩm là tài sản ngắn hạn hay dài hạn? Tạm ứng là tài sản ngắn hạn hay dài hạn? Cổ phiếu là tài sản ngắn hạn hay dài hạn? Vay ngắn hạn là tài sản hay nguồn vốn?

Tài sản ngắn hạn sẽ có giá trị thấp hơn tài sản dài hạn, nó tồn tại dưới hình thức. Bao gồm:

  • Tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển,… 
  • Đầu tư tài chính ngắn hạn: Là những khoản doanh nghiệp đầu tư bên ngoài với mục đích sinh lời có thời gian thu hồi ngắn (Góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư cổ phiếu ngắn hạn)
  • Khoản phải thu ngắn hạn: Các khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu nội bộ, khoản trả trước cho người bán, khoản phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ,…
  • Hàng tồn kho: Hàng mua đi đường, nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, công cụ dụng cụ,…
  • Tài sản ngắn hạn khác: Khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn, khoản ứng trước (tạm ứng), chi phí trả trước trong ngắn hạn.

1.2. Một số đặc điểm nổi bật

  • Luôn luôn vận động, nó thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Được đảm bảo bằng khả năng thanh toán, sinh lời của tài sản trong quá trình luân chuyển.
  • Được phân bố tại tất các công đoạn của hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

2. Tài sản dài hạn là gì? 

Tài sản dài hạn là những tài sản mà doanh nghiệp dự kiến dùng, thay thế hoặc là những khoản thu hồi dài (hơn 12 tháng hoặc là trong nhiều chu kỳ bán hàng của doanh nghiệp), và có giá trị lớn (từ 10.000.000 đồng trở lên) – thành quả được coi là tài sản lâu dài được quy định tùy thuộc theo đất nước.

>> Chỉ 167.000đ/THÁNG – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

Tài sản dài hạn có đặc điểm gì?

Khó chuyển đổi thành các khoản tiền lựa chọn và có những rủi ro có sự liên quan đến biến động về thành quả.

Tài sản dài hạn có tính thanh khoản thấp và thời gian luân chuyển dài.

Tài sản lâu dài khó thích nghi với sự điều chỉnh của hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc làm này là vì những khoản đầu tư cho tài sản lâu dài sẽ được khó có thể thu hồi trong ngắn hạn, và tiêu tốn tiền của.

3. Phân biệt Tài sản Ngắn hạn và Tài sản dài hạn

Phân biệt tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Từ các khái niệm và đặc điểm của Tài sản Ngắn hạn và Tài sản dài hạn, ta có thể tổng hợp ra bảng sau, sử dụng để so sánh, phân biệt hai loại tài sản này:

Nội dung

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Thời hạn

Là tài sản có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường

Là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng

Bao gồm

– Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)
– Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)
– Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130)
– Hàng tồn kho (Mã số 140)
– Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150).

– Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)
– Tài sản cố định (Mã số 220)
– Bất động sản đầu tư (Mã số 230)
– Tài sản dở dang dài hạn (Mã số 240)
– Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)
– Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)

Đặc điểm

– Có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành Các khoản tiền xác định và ít rủi ro liên quan đến biến động về giá trị.
– Tài sản ngắn hạn Có tính thanh khoản cao và thời gian luân chuyển nhanh chóng.
– Tài sản ngắn hạn dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này là do những khoản đầu tư cho Tài sản ngắn hạn Có thể được thu hồi dễ dàng mà không tốn kém quá nhiều chi phí.
– Tài sản ngắn hạn luôn vận động và chuyển hóa không ngừng giúp cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục và không bị gián đoạn.

– Khó chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và có nhiều rủi ro liên quan đến biến động về giá trị.
– Tài sản dài hạn có tính thanh khoản thấp và thời gian luân chuyển dài.
– Tài sản dài hạn khó thích nghi với sự thay đổi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này là do những khoản đầu tư cho tài sản dài hạn có thể được khó có thể thu hồi trong ngắn hạn, và tốn kém chi phí.
– Tài sản dài hạn được nắm giữ với kỳ vọng mang lại lợi ích trong tương lai dài hạn, thường lớn hơn một năm hoặc một chu kỳ hoạt động.

Khấu hao

Do các tài sản ngắn hạn thời gian thu hồi trong vòng một năm tài chính hoặc một chu kỳ tài chính nên không bị tính khấu hao

Do tài sản dài hạn mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp nên chúng cần được tính khấu hao để phân bổ chi phí trong dài hạn.

Ghi nhận giá trị

Do thu hồi trong vòng một năm và bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động thị trường, do đó cần đánh giá lại hàng kỳ

Được ghi nhận theo phương pháp giá gốc.

Trên đây là tổng hợp những thông tin về tài sản có thời hạn ngắn và dài hạn của một doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một thông tin rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ nắm rõ được khái niệm tài sản ngắn hạn và dài hạn cũng như đặc điểm của loại tài sản này.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Tài sản ngắn hạn là gì? Cách tính tài sản ngắn hạn

Tài sản cố định hữu hình là gì? Cách phân loại và hạch toán

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định theo quy định mới năm 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6963
post
Đăng nhập
x