Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Tải ngay mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và Thông tư 133 

09:35 Sáng

-

14/12/2022

Phiếu nhập kho được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp để dễ dàng kiểm soát số lượng hàng hóa nhập kho. Hãy cùng Kaike.vn cập nhật mẫu phiếu nhập kho mới nhất theo quy định tại thông tư 200 và thông tư 133.

Tải ngay mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200 và Thông tư 133 

1. Khái niệm

Phiếu nhập kho là chứng từ xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng và xác định trách nhiệm với người có liên quan. 

Phiếu nhập thông thường sẽ được lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) bao gồm: Liên 1 được lưu trữ tại phòng ban lập phiếu, liên 2 dùng để ghi thẻ kho và ghi sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận hàng.

Người lập phiếu và kế toán trưởng điền đầy đủ thông tin hàng hóa nhập kho và ký ghi rõ họ tên sau đó chuyển tới giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt.

2. Mục đích sử dụng của phiếu nhập kho

Phiếu nhập đóng vai trò quan trọng trong quản lý hàng hóa với nhiều công dụng như:

 • Phiếu nhập kho dùng trong trường hợp hàng hóa, nguyên vật liệu được mua từ bên ngoài để nhập vào kho hàng
 • Phiếu nhập kho sử dụng tại các khu vực quản lý hàng hóa, nhà kho nhằm kiểm soát số lượng hàng hóa nhập vào 
 • Kiểm soát số lượng các sản phẩm tự gia công, chế biến,nhận vốn góp, mua ngoài được nhập vào kho hàng
 • Nắm bắt số lượng hàng hóa trong kho để kịp thời đưa ra các phương án kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa tránh tình trạng quá hạn sử dụng.

3. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 và thông tư 200

3.1. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 01 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có………………………

– Họ và tên người giao: ……………………………………………………………………………..

– Theo …………… số ……….. ngày ….. tháng ….. năm ….. của ……………………………

Nhập tại kho: …………………………………… địa điểm ………………………………………..

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

               
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………

     

ngày…….tháng…..năm….

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

>> Tải ngay mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 tại đây: PHIẾU NHẬP KHO - TT 133

3.2. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: …………………………

Mẫu số 01 – VT

(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày …… tháng …… năm 20….

Số: …………………………………….

Nợ: ………………………….

Có: ………………………….

Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………

Theo………………………số…………………ngày……..tháng…….năm……..của……………..

Nhập tại kho:……………………………………….địa điểm: ……………………………………….

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

               
 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………..

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………..

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

>> Tải ngay mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 tại đây: PHIẾU NHẬP KHO - TT 200

4. Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu nhập kho

Khi lập phiếu cần đảm bảo đầy đủ các thông tin dưới đây:

 • Ghi rõ số phiếu 
 • Ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa
 • Số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho
 • Ngày, tháng, năm theo hóa đơn
 • Tên kho, địa điểm nhập kho.

Về bảng chi tiết về thông tin hàng hóa trên phiếu nhập cần đảm bảo ghi rõ chi tiết các nội dung sau:

 • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (ghi theo hóa đơn).
 • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (ghi theo hóa đơn).
 • Cột C: Mã số ( ghi theo hóa đơn)
 • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Phần số lượng hàng hóa sẽ được phân thành số lượng hàng hóa theo chứng từ và số lượng hàng hóa thực nhập, cụ thể

 • Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
 • Cột 2: Số lượng thực nhập vào kho 
 • Cột 3: Cột đơn giá (giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua)
 • Cột 4: Cột thành tiền, được xác định bằng đơn giá nhân với số lượng
 • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Dòng số viết bằng chữ: Diễn giải tổng số tiền bằng chữ ở cột thành tiền trên phiếu nhập.

Phần mềm kế toán Kaike giúp kế toán doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho hàng. Nhanh tay đăng ký dùng thử 30 ngày phần mềm kế toán Kaike tại link dưới đây:

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “phiếu nhập kho”

Tại phiếu nhập kho Ví dụ phiếu nhập kho
Cách viết phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho mới nhất
Tải mẫu phiếu nhập kho Excel phiếu nhập kho mẫu số 03-vt
Bài tập lập phiếu nhập kho Cách đóng dấu phiếu nhập kho

Bài viết liên quan

Kế toán kho phải làm những công việc gì?

Mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021

Phần mềm kế toán Kaike 

Trợ thủ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị:

 • Theo dõi tức thời dòng tiền, doanh thu, chi phí.
 • Quản lý và theo dõi công nợ của đơn vị.
 • Báo cáo thuế cùng báo cáo quản trị thông minh.
TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
3839
post
Đăng nhập
x