Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định

03:30 Chiều

-

29/06/2023

Thuế xuất nhập khẩu thường được tính trên tờ khai hải quan trước khi chứng từ được đưa cho kế toán để hạch toán. Tuy nhiên, kế toán cũng cần biết cách tính và phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu để kiểm tra số liệu trước khi hạch toán. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn phương pháp và cách tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định.

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định

1. Căn cứ để tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu

1.1. Căn cứ đối với mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm:

– Số lượng từng mặt hàng cụ thể thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu được ghi trong tờ khai hải quan;

– Giá tính thuế xuất nhập khẩu của từng mặt hàng;

– Thuế suất thuế xuất, nhập khẩu của từng mặt hàng;

– Tỷ giá để tính thuế;

– Đồng tiền nộp thuế.

1.2. Căn cứ đối với mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối:

– Số lượng từng mặt hàng cụ thể thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu được ghi trong tờ khai hải quan;

– Mức thuế xuất, nhập khẩu tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa;

– Tỷ giá để tính thuế;

– Đồng tiền nộp thuế.

2. Giá tính thuế xuất, nhập khẩu

– Ðối với hàng hoá xuất nhập khẩu, nếu có hợp đồng kinh tế giữa hai bên đối tác và các chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp đủ điều kiện để xác định giá tính thuế thì giá tính thuế được xác định theo hợp đồng kinh tế.

– Trong trường hợp hàng hoá xuất nhập khẩu theo phương thức khác hoặc giá ghi trên hợp đồng mua bán giữa hai bên quá thấp so với giá mua bán thực tế thì áp dụng giá tính thuế áp dụng theo biểu giá do Chính phủ quy định.

– Giá tính thuế xuất nhập khẩu tính bằng đồng Việt Nam. Ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng nhà nước công bố.

3. Phương pháp tính thuế xuất khẩu và nhập khẩu

3.1. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm là việc xác định thuế xuất nhập khẩu theo phần trăm của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Theo phương pháp này, số thuế xuất, nhập khẩu được tính như sau:

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo quy định

Trong đó:

– Trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu theo phương pháp tỷ lệ phần trăm: Là giá bán của hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất khẩu, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (giá FOB).

– Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu theo phương pháp tỷ lệ phần trăm: Là giá trị thực tế phải trả của hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên, phù hợp với quy định của  pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế.

* Nếu trong hợp đồng kinh tế tính theo giá không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (giá FOB)

Trị giá tính thuế nhập khẩu = Giá trên hợp đồng kinh tế (Giá FOB) + phí bảo hiểm quốc tế + phí vận tải quốc tế

* Nếu trong hợp đồng kinh tế tính theo giá đã bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế (giá CIF)

Trị giá tính thuế nhập khẩu = Giá trên hợp đồng kinh tế (giá CIF)

– Thuế suất: Từng loại hàng hóa khác nhau sẽ có mức thuế suất thuế xuất nhập khẩu khác nhau.

3.2. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu tuyệt đối

Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu tuyệt đối là việc ấn định số tiền thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Số thuế xuất nhập khẩu phải nộp áp dụng theo phương pháp này căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế xuất, nhập khẩu tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa cụ thể tại thời điểm tính thuế. 

>> Chỉ 2.000.000đ – Tiết kiệm gấp đôi thời gian cho kế toán

3.3. Ví dụ về phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm

Trong tháng 5/2023 Công ty M phát sinh các nghiệp vụ  xuất nhập khẩu sau:

– Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 1000 sản phẩm A. Theo hợp đồng kinh tế, giá FOB là 5 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 23.000 đ/USD.

– Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là là 40.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 23.500 đ/USD.

– Nhập khẩu 10.000 sản phẩm C. Theo hợp đồng giá FOB là 12 USD/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 3 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 23.000 đ/USD.

– Trực tiếp xuất khẩu 5.000 sản phẩm D theo điều kiện CIF là 8 USD/sp, phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 3.000 đ/sp. Tỷ giá tính thuế là 23.500 đ/USD.

Được biết, theo biểu thuế, thuế xuất khẩu sản phẩm A và D là 3%, thuế nhập khẩu B là 15%, sản phẩm C là 12%.

Hãy tính số thuế xuất, nhập khẩu phải nộp trong từng trường hợp.

Lời giải: 

– Xuất khẩu 1000 sản phẩm A

Số thuế xuất khẩu phải nộp = 1.000 x 5 x 23.000 x 3% = 3.450.000 đ

– Nhập khẩu lô hàng B

Số thuế nhập khẩu phải nộp = 40.000 x  23.500 x 15% = 141.000.000 đ

– Nhập khẩu 10.000 sản phẩm C

Số thuế nhập khẩu phải nộp  = 10.000 x (12 + 3) x  23.000  x 12% = 414.000.000 đ

– Xuất khẩu 5.000 sản phẩm D

Số thuế xuất khẩu phải nộp =  5.000 x (8 * 23.500 – 3.000) x 3% = 27.750.000 đ

Trên đây bài viết đã hướng dẫn phương pháp tính và cách tính cụ thể số thuế xuất khẩu và nhập khẩu theo từng phương pháp cụ thể. Hy vọng, các bạn có thể áp dụng vào thực tế công việc kế toán của các bạn.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Hướng dẫn hạch toán thuế xuất nhập khẩu chi tiết

Hướng dẫn hạch toán kế toán xuất khẩu hàng hóa

Các tính năng cần có của phần mềm kế toán sản xuất

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5610
post
Đăng nhập
x