Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Xin hoãn quyết toán thuế được bao lâu? Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế

08:58 Sáng

-

09/03/2023

Trường hợp xin hoãn quyết toán thuế

Theo điều 62 thông tư 156/2013/TT -BTC, sau khi nhận thông báo về việc thanh kiểm tra thuế của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có lý do không thể tiếp đoàn thanh tra thuế thì doanh nghiệp phải gửi công văn ghi rõ lý do và thời gian hoãn quyết toán thuế cho cơ quan thuế. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được công văn xin hoãn quyết toán thuế, cơ quan thuế sẽ có công văn thông báo cho doanh nghiệp biết có đồng ý hay không việc hoãn quyết toán thuế.

Thời gian hoãn quyết toán thuế không được quy định rõ trong quy định của nhà nước nên doanh nghiệp có thể cân nhắc lý do và xin hoãn quyết toán trong một khoảng thời gian phù hợp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý tới thời hạn tối đa cần được quyết toán thuế của doanh nghiệp là năm năm để không vượt qua mốc thời gian đó.

Nếu cơ quan thuế tiếp nhận và đồng ý việc hoãn thời gian quyết toán thuế thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ chứng từ để chuẩn bị cho việc quyết toán thuế với thời gian được ghi rõ trong thông báo của cơ quan thuế.

Nếu cơ quan thuế không đồng ý với việc hoãn quyết toán thuế thì doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục hồ sơ để quyết toán thuế theo thời hạn quy định.

Nếu không có công văn về việc xin hoãn quyết toán thuế nhưng doanh nghiệp không chấp hành quyết định kiểm tra thuế của cơ quan thuế thì doanh nghiệp sẽ phải chịu phạt vì vi phạm hành chính.

Nếu trong thời gian kiểm tra thuế tại doanh nghiệp phát sinh trường hợp đặc biệt, bất khả kháng không thể tiếp tục thực hiện việc thanh kiểm tra thuế thì cán bộ thanh tra thuế lập biên bản ghi rõ thời gian dừng kiểm tra, lý do tạm ngừng việc thanh kiểm tra. Thời gian tạm ngưng việc thanh kiểm tra không tính vào khoảng thời gian quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quyết toán thuế như thế nào

Doanh nghiệp sẽ tự kê khai và nộp thuế định kỳ theo quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu của mình.

Đối với các doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề ít hơn 50 tỷ thì được kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý, doanh nghiệp có doanh thu năm trước liên kề từ 50 tỷ trở lên thì kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Xin hoãn quyết toán thuế được bao lâu? Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế

Xin hoãn quyết toán thuế được bao lâu? Thủ tục xin hoãn thời gian kiểm tra thuế

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế kê khai theo tháng nhưng đối với doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì có thể lựa chọn kê khai thuê thu nhập cá nhân theo quý.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm tính và nộp theo quý. Cuối năm sẽ tính lại và hoàn thiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm.

Việc thanh kiểm tra của cơ quan thuế để xác nhận lại số liệu và số thuế đã nộp của doanh nghiệp đã chính xác hay chưa để yêu cầu doanh nghiệp có sự điều chỉnh phù hợp.

Doanh nghiệp có thể thực hiện điều chỉnh số liệu cũng như nộp thuế bổ sung trước thời điểm thanh kiểm tra của cơ quan thuế.

Việc quyết toán thuế sẽ thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế tuy nhiên không quá một lần một năm. Thời hạn quyết toán thuế của doanh nghiệp tối đã là năm năm. Quá thời hạn năm năm mà doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện quyết toán thuế thì doanh nghiệp có thể làm công văn để xin quyết toán thuế.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu muốn quyết toán thuế trước thời hạn năm năm nhưng chưa có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế thì doanh nghiệp cũng có thể xin quyết toán trước thời hạn. Việc quyết toán thuế trước thời hạn giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót liên quan đến việc kê khai và nộp thuế cho các kỳ tiếp theo.

Nếu doanh nghiệp chuẩn bị giải thể thì hồ sơ giải thể cần có biên bản xác nhận của cơ quan thuế về nghĩa vụ thuế còn lại của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cũng cần quyết toán thuế với cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước trước khi giải thể. Trường hợp này, doanh nghiệp cũng cần làm công văn để xin quyết toán thuế.

Tóm lại, thời hạn quyết toán thuế tùy thuộc vào tình trạng và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng tối thiểu là một năm một lần và tối đa là năm năm một lần. Doanh nghiệp có thể tự sắp xếp với cơ quan thuế về thời gian quyết toán thuế đề phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan thuế bãi bỏ việc kiểm tra

Thời gian cơ quan thuế thực hiện thanh kiểm tra doanh nghiệp không quá năm ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh kiểm tra.

Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được công bố quyết định thanh tra, doanh nghiệp chứng minh được cho cơ quan thuế số thuế đã khai và đã nộp là đúng theo xác nhận của cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ ban hành quyết định bãi bỏ việc kiểm tra.

Nếu doanh nghiệp vắng mặt, bỏ địa điểm kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt trong thời gian dài thì cơ quan thuế cũng sẽ bãi bỏ quyết định kiểm tra.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Xin hoãn quyết toán thuế”

Xin hoãn quyết toán thuế được bao lâu Công văn xin gia hạn nộp hồ sơ
Công văn xin hoãn thanh tra thuế Mẫu công văn xin gia hạn thanh toán
Mẫu công văn xin gia hạn thời gian Công văn gia hạn thời gian thanh tra
Công văn xin hoãn quyết toán thuế Công văn xin quyết toán thuế

Bài viết liên quan

Mẫu công văn xin quyết toán thuế mới nhất

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4441
post
Đăng nhập
x