Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Các công việc kế toán cần lưu ý trong tháng 12/2023

05:18 Chiều

-

11/12/2023

Cuối năm có rất nhiều việc mà doanh nghiệp phải thực hiện. Để tránh sai sót, trong bài viết sau đây, Kaike sẽ tổng hợp lại một số công việc kế toán cần quan tâm và thực hiện trong tháng 12 tới đây.

Các công việc kế toán cần lưu ý trong tháng 12/2023

1. Thông báo tình hình biến động lao động (nếu có)

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở về tình hình biến động lao động trong tháng 11/2023 (nếu có), cụ thể như sau:

 • Thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Thời hạn thông báo: trước ngày 03/12/2023 (thứ Sáu).

Lưu ý:

 • Nếu trong tháng 11/2023, số lượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp không thay đổi thì doanh nghiệp không cần tiến hành thủ tục thông báo này.
 • Trường hợp doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

2. Kê khai và nộp thuế GTGT theo tháng, quý

Hồ sơ khai thuế GTGT: Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm: 

 • Mẫu 01/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ); 
 • Mẫu 02/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế); 
 • Mẫu 03/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT – áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý); 
 • Mẫu 04/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu); 
 • Mẫu 05/GTGT trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng.

Thời hạn khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/12/2023 (thứ Tư).

(Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

3. Kê khai và nộp thuế TNCN

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì nếu trong tháng 7, doanh nghiệp có phát sinh trả lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác cho người lao động thì phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng. Nếu doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì không cần thực hiện. 

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

– Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)

– Về thời hạn nộp hồ sơ:

 • Trường hợp kê khai thuế TNCN theo tháng: thời hạn khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 20/12/2023 (thứ Tư).
 • Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo quý chưa phải khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong tháng 11/2023.

>> Chỉ 167.000đ/THÁNG – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

4. Trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Doanh nghiệp (trừ trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) có trách nhiệm đóng và trích từ tiền lương của người lao động để đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động. Cụ thể như sau:

– Thời hạn đóng bảo hiểm: chậm nhất là ngày 31/12/2023 (Chủ nhật).

– Phương thức đóng:

 • Tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động phải được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

(Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

5. Trích nộp kinh phí công đoàn

Đóng kinh phí công đoàn là trách nhiệm của doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp phải trích nộp cho Liên đoàn Lao động cấp tỉnh kinh phí công đoàn tháng 12/2023 như sau:

 • Doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn một lần vào mỗi tháng, cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội (cụ thể hạn chót đóng là ngày 31/12/2023).
 • Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động, trong đó quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

Tuy nhiên, doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày 31/12/2023 nếu doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

(Căn cứ Điều 5, 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CPQuyết định 7823/QĐ-TLĐ ngày 31/8/2023 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam).

6. Báo cáo tình hình thay đổi lao động định kỳ hằng năm

Định kỳ hằng năm, doanh nghiệp phải thực hiện việc báo cáo tình hình thay đổi lao động trước ngày 05/12/2023 (thứ Ba), cụ thể như sau:

 • Báo cáo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Lưu ý:

Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

(Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

Hàng ngày, tuần, tháng kế toán doanh nghiệp đều phải làm rất nhiều công việc, từ những công việc phát sinh hàng ngày cho đến các công việc phát sinh theo tháng, quý. Bài viết trên, Kaike đã tổng hợp các công việc kế toán cần lưu ý trong tháng 12.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Những điều kế toán kho cần biết trong công việc thực tế

Các công việc kế toán cần phải làm trước ngày 31/12

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc kế toán tổng hợp

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
8048
post
Đăng nhập
x