Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc kế toán tổng hợp

05:20 Chiều

-

23/10/2023

Kế toán luôn là ngành nghề được các bạn trẻ dành nhiều sự quan tâm vì bộ phận kế toán là bộ phận đặc thù không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Có rất nhiều vị trí xoay quanh bộ phận kế toán, và đối với nhiều người, kế toán tổng hợp còn khá xa lạ. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc của một kế toán tổng hợp cũng như giải đáp các thắc mắc về mô tả công việc kế toán tổng hợp.

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc kế toán tổng hợp

1. Kế toán tổng hợp là gì? 

Kế toán tổng hợp là người đảm nhiệm chung các công việc kế toán, từ chi tiết đến tổng quan về các số liệu của công ty và cũng là người sẽ hướng dẫn các nhân viên kế toán khác những nghiệp vụ liên quan. Công việc của kế toán tổng hợp là thu thập, ghi chép và thống kê các báo cáo, tài khoản theo chỉ tiêu giá trị doanh nghiệp. Do đó, kế toán tổng hợp sẽ quyết định tính chính xác của vấn đề tài chính trong mỗi công ty và chịu trách nhiệm với các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2. Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp

Trong công việc của kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp sẽ có những nhiệm vụ như:

 • In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho doanh nghiệp.
 • Thống kê và tổng hợp sổ sách, chứng từ kế toán khi có yêu cầu.
 • Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và dữ liệu chi tiết.
 • Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản các chứng từ, sổ sách theo đúng quy định pháp luật.
 • Hướng dẫn kế toán viên xử lý và định khoản các nghiệp vụ kế toán trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra các định khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa các sổ sách và chứng từ.
 • Lên báo cáo tài chính theo quý, theo niên độ kế toán và các báo cáo tài chính chi tiết giải trình, thuyết trình.
 • Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Hạch toán chi phí, doanh thu, thuế GTGT, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, tài sản vô hình,… và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.
 • Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình lãi – lỗ của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. 
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi số liệu chưa được rõ ràng.

3. Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc kế toán tổng hợp

Để giúp nhà quản lý, giám đốc nắm rõ được tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, các công việc của kế toán tổng hợp cần phải làm như sau:

3.1. Công việc của kế toán tổng hợp hàng ngày

 • Theo dõi và quản lý công nợ, khấu hao, thanh lý của doanh nghiệp.
 • Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, khấu hao, tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thuế GTGT, các tài khoản khác,…
 • Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động trong bộ phận và giải đáp thắc mắc xoay quanh công việc.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập – Xuất – Tồn kho), thời gian tồn kho, giá nhập kho,… tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.
 • Theo dõi và tính toán, kết chuyển giá vốn hàng bán theo từng sản phẩm; giá thành xuất kho; tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, CCDC đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Thu thập, tổng hợp, xử lý, nhập thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động liên quan đến quá trình kinh doanh sản xuất của DN: Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, CCDC, TSCĐ,… thực hiện thu tiền, chi tiền, khấu hao, công nợ,..

3.2. Công việc của kế toán tổng hợp hàng tháng

 • Tính và trích, hạch toán khấu hao TSCĐ.
 • Kế toán tổng hợp kiểm kê lại TSCĐ định kỳ 6 tháng;
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển để đưa vào báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Đối chiếu, kiểm tra và cung cấp số liệu chi tiết các khoản trả trước, trích trước, phân bổ hàng tháng.
 • Theo dõi, giám sát số liệu sản phẩm trên báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức giá trị sản phẩm.
 • Lập các Báo cáo Thuế theo quy định pháp luật: Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, tờ khai Lệ phí môn bài,…
 • Theo dõi và đối chiếu, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, thuế TNDN,…
 • Tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN…
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC, nguyên vật liệu…và hạch toán các khoản phân bổ đó.
 • Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu quản lý, giám đốc như: Báo cáo quản trị. (Báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…)

3.3. Công việc của kế toán tổng hợp hàng quý

Kế toán tổng hợp sẽ làm công việc sau mỗi quý như:

 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.
 • Lập các báo cáo nội bộ. (Theo yêu cầu của quản lý)
 • Kế toán tổng hợp sẽ tính số tiền thuế TNDN. (Nếu có phát sinh thì đi nộp tiền thuế TNDN)
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán chi tiết, sổ cái.
 • Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý, kế toán tổng hợp lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý.
 • Tổng hợp các số liệu hạch toán từ các tài khoản phải thu, phải trả, tính giá thành xuất kho, tính giá vốn hàng bán, tính các khoản thuế bắt buộc phải nộp, lập bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản.

3.4. Công việc của kế toán tổng hợp hàng năm

Công việc của kế toán tổng hợp hàng năm sẽ tập trung nhiều vào đầu năm và cuối năm như sau:

Đầu năm:

 • Nộp tiền Lệ phí môn bài. (Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động)
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài theo quy định. (Đối với những công ty, doanh nghiệp mới thành lập)
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển khoản lãi lỗ của năm tài chính cũ; Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Cuối năm:

 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN, thuế GTGT.
 • Lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị, lập báo cáo kết quả kinh doanh,…
 • Lập bảng cân đối số nghiệp vụ phát sinh tài khoản năm để đưa lên các báo cáo.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và cân đúng với các số liệu trong báo cáo chi tiết.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán.
 • In sổ sách theo quy định. (Sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo xuất nhập tồn kho, sổ chi tiết, phiếu thu chi….)

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

4. Kỹ năng mà kế toán tổng hợp nên có

Với bất kỳ ngành nghề nào, một nhân viên giỏi cần phải có 2 yếu tố: Kỹ năng và chuyên môn. 

Kế toán tổng hợp cũng vậy. Do công việc gắn liền với những con số và pháp luật nên bất kỳ một sai lầm nào cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia vào ngành nghề này hãy rèn luyện những kỹ năng dưới đây:

 • Kỹ năng tin học
 • Tính tỉ mỉ, cẩn thận
 • Kỹ năng ngoại ngữ
 • Kiến thức chuyên môn
 • Khả năng chịu được áp lực tốt
 • Kỹ năng giao tiếp trong cả nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp

Tóm lại, kế toán tổng hợp được đánh giá là một công việc rất “màu mỡ” và có vai trò quan trọng trong mỗi công ty. Tuy nhiên, nó lại không thiếu những thách thức mà đòi hỏi người đảm nhiệm cần phải có kỹ năng và nghiệp vụ vững vàng. Mong rằng với những kiến thức mà Kaike chia sẻ, anh/chị sẽ có cái nhìn tổng quát về ngành nghề để trở thành một chuyên viên kế toán tổng hợp xuất sắc trong tương lai nhé!

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Kế toán là gì? Tổng quan về công việc kế toán

Kế toán chi phí khác là gì? Nắm vững cách hạch toán chi phí khác

Kế toán doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết về kế toán doanh nghiệp

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7659
post
Đăng nhập
x