Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

10:47 Sáng

-

26/07/2023

Nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp được tính vào thu nhập chịu thuế và được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, không phải phụ cấp nào cũng phải chịu thuế. Dưới đây là các loại phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 2023.

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

1. Các khoản phụ cấp không phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Các khoản phụ cấp sau đây không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

 • Phụ cấp thu hút, khu vực.
 • Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
 • Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
 • Trợ cấp thôi việc, mất việc làm, thất nghiệp
 • Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, hưu trí một lần
 • Phụ cấp quốc phòng, an ninh; đối với lực lượng vũ trang.
 • Trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những công việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
 • Trợ cấp ưu đãi hàng tháng và một lần theo quy định của pháp luật đối với người có công.
 • Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
 • Trợ cấp một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật.
 • Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản
 • Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
 • Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc (theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

2. Điều kiện phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

 • Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.
 • Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.
 • Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

3. 12 Khoản phụ cấp chi trả trực tiếp từ doanh nghiệp

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Thứ 1. Tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo.

Các khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại

Ngoài ra các khoản thuê nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh

Thứ 2. Các khoản khoán chi như văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại.

Thứ 3. Phụ cấp tiền ăn giữa ca, tăng ca do người sử dụng lao động tự tổ chức ăn, hoặc đặt suất ăn.

Ngoài ra, nếu chi bằng tiền thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN nếu phù hợp với hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, mức chi hiện tại tối đa không vượt quá 730.000 đ/ 1 tháng

Thứ 4. Các khoản phụ cấp trang phục bằng hiện vật.

Ngoài ra, nếu chi bằng tiền thì không phải tính thuế thu nhập cá nhân với phần dưới năm triệu đồng/người/năm.

Thứ 5. Các khoản bảo hiểm tự nguyện do doanh nghiệp mua cho người lao động. (Ví dụ: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm tai nạn …)

Thứ 6. Lợi ích từ Khoản phí hội viên do doanh nghiệp chi trả

Nếu thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. (Thẻ hội viên sân gôn, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…)

>> Trải nghiệm ngay công cụ hỗ trợ kế toán và nhà quản trị

Thứ 7. Khoản lợi ích từ dịch vụ trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí thẩm mỹ…

Nếu nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động.

Thứ 8. Khoản thu nhập có tính chất hiếu, hỉ do doanh nghiệp chi trả theo quy chế của công ty. (không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp)

Thứ 9. Lợi ích được hưởng về phương tiện phục vụ đưa đón. (theo quy chế của doanh nghiệp)

Thứ 10. Khoản lợi ích từ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề.

Doanh nghiệp chi trả phù hợp với công việc chuyên môn hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động

Thứ 11. Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi.

Cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hoặc người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

Thứ 12. Khoản tiền học phí cho con của người lao động.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hoặc con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài. (theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ)

Trên đây là toàn bộ phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 2023, người lao động cần biết các khoản trợ cấp, phụ cấp trên để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân mình.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân hiện hành

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6266
post
Đăng nhập
x