Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

05:09 Chiều

-

11/07/2023

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động hàng năm. Tuy nhiên, các quy định về Thuế được cập nhật liên tục nên người nộp thuế. Hãy cùng Kaike.vn lưu ý một số vấn đề điều chỉnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho quyết toán thuế năm 2023 này nhé.

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

1. Đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế. Nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc nộp thừa thì đề nghị hoàn trả hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày. Nhưng tính trong 12 tháng (183 ngày) liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương nhưng thuộc diện xét giảm thuế. Do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Trường hợp  này sẽ trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

1.2. Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Không phân biệt phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế thì tổ chức trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân được trả thu nhập đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì không xử lý hồi tố.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và tổ chức trả thu nhập mới thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

1.3. Đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty mới nếu họ được điều chuyển do sát nhập, chuyển đổi giữa hai tổ chức trong cùng một hệ thống.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng. Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng không quá 10 triệu đồng. Cá nhân được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức sẽ thực hiện quyết toán thuế thay cho họ. Nếu cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế , tổ chức cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế với nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

2. Đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cũng theo Công văn 636/TCT-DNNCN, những người không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm có:

Tổ chức không phát sinh trả thu nhập.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương trong các trường hợp sau:

 • Có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm dưới 50 nghìn đồng.
 • Có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;
 • Không yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai bình không quá 10 triệu đồng/tháng, đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% khi cá nhân không yêu cầu đối với cá nhân ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị.
 • Cá nhân được NSDLĐ mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà NSDLĐ hoặc DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần. NSDLĐ mua hoặc đóng góp cho NLĐ thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

3. Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

3.1. Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Điều kiện ủy quyền được quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới khi công ty thực hiện sát nhập.

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng.
 • Cá nhân có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng không quá 10 triệu đồng. Họ được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập này.
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc Việt Nam và quyết toán thuế trước khi xuất cảnh.

Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế  thu nhập cá nhân năm 2023 

Đối tượng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập làm Giấy ủy quyền theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất.

 

3.2. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thuế thu nhập năm 2023

Để ủy quyền quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế.

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì người nộp thuế tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thuế thu nhập (mẫu số 08/UQ-QTT-TCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). 

Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Thực tế, kế toán doanh nghiệp thường sẽ chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn quy định.

4. Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 mới nhất

4.1 Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023 từ tiền lương

Hiện nay, cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có sự khác nhau, cụ thể:

Đối với cá nhân cư trú:

Trường hợp 1. Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương.

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các bước để tính thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

Bước 1. Xác định tổng thu nhập.

Bước 2. Xác định các khoản được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân:

Các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền lương. Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được bổ sung bởi khoản 3 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014 bao gồm:

 • Khoản tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc trong thời gian hành chính.
 • Thu nhập của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế hoặc hãng tàu của nước ngoài.

Bước 3. Tính thu nhập phải chịu thuế theo công thức:

Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế.

Bước 4. Xác định các khoản giảm trừ, bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
 • Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.

Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (tại bước 3) – Các khoản giảm trừ.

Bước 6. Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo công thức:

Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Thuế suất thu nhập cá nhân áp dụng theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần. Hoặc áp dụng phương pháp rút gọn theo Phụ lục: 01/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

Trường hợp 2. Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng:

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

 • Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền lương cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Lưu ý: Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu 08/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà không làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Tổng thu nhập trước khi trả x 10%

Đối với cá nhân không cư trú

Theo Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương của cá nhân không cư trú được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế từ tiền lương x Thuế suất (20%).

Trong đó, thu nhập chịu thuế từ tiền lương của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực hiện theo công thức sau:

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất

4.2. File Excel tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương năm 2023

Hiện nay, để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc tính thuế thu nhập cá nhân, Kaike  đã thiết kế File excel tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Xem và tải về File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2023 tại đây.

Ví dụ: Ông B có thu nhập tiền lương trong tháng 7/2023 là 50 triệu đồng. Ông B phải nộp 10.5% bảo hiểm bắt buộc. Ông B có 02 người phụ thuộc, trong đó ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Vậy Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp được tính như sau:

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của ông B là 50 triệu đồng

Bước 2: Tính các khoản giảm trừ

Ông B được giảm trừ các khoản sau:

 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 11 triệu đồng,.
 • Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc là: 4,4×2= 8,8 triệu đồng
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 50 triệu đồng×(8%+1,5%+1%)=5,25 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là : 11+8.8+5.25=25,05 triệu đồng

Bước 3: Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của ông B là : 50-25,05=24,95 triệu đồng

Bước 4: Thì số thuế thu nhập phải nộp

Tính số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

Thu nhập tính thuế trong tháng là 24,95 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

=24,95×20%-1,65=3,34 triệu đồng

Như vậy, số thuế ông B tạm nộp đối với thu nhập nhận được trong tháng 7/2023 là 3,34 triệu đồng

4.3. Thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho kỳ tính thuế 2021 như sau:

Thời hạn quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương chậm nhất là ngày 31/3/2022.

Thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2022.

Căn cứ Công văn 636/TCT-DNNCN thì thời hạn chậm nhất phải quyết toán thuế cho thu nhập nhận được trong năm 2021 là ngày 02/5/2022. Tuy nhiên, vẫn nên thực hiện trước ngày 30/4/2022 để tránh trường hợp không kịp quyết toán do bị dồn hồ sơ.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương tại 01 nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định sau:

Cá nhân cư trú do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Thủ tục quyết toán thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Kế toán thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua phần mềm kế toán của đơn vị hoặc thông qua phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 2.000.000đ

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

 • Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân trả tiền lương.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.
Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế
 • Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 80).

Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
 • Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.
 • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

Trên đây là cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023 mới nhất tại cơ quan thuế. Chúc các bạn thành công.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Cách tính thuế với mọi khoản thu nhập theo luật thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất 2023

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5995
post
Đăng nhập
x