Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

03:12 Chiều

-

10/07/2023

Làm sao để xuất báo cáo tài chính gửi cho Tổng kế toán Kho bạc Nhà nước? Sau đây, KAIKE xin gửi đến quý bạn đọc bài viết hướng dẫn cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước.

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

1. Lập báo cáo tài chính và nhập cột số liệu năm trước

Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính.

Tạo báo cáo tài chính theo đúng quy định của kho bạc nhà nước. Báo cáo này bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh.

Khai báo các thông tin:

– Chọn Năm báo cáo.

– Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước. Mã đơn vị đặt theo cấu trúc: <Mã Chương>.<Mã địa bàn>.<Mã quan hệ ngân sách >, trong đó:

+ Mã Chương gồm 3 kí tự.

+ Mã địa bàn gồm 5 kí tự.

+ Mã QHNS gồm 7 kí tự.

Ví dụ: 004.005HH.1012013

Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.

 • Nhập Tên đơn vị, Ngày lập báo cáo, Người lập, Ngày ký, Người ký, Người kiểm soát.
 • Tích chọn bộ báo cáo tài chính. 

Ví dụ: xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)
 • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp), gồm:

 • B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính
 • B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
 • B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
 • B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)
 • C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác, bạn nhấn xuất XML trên màn hình Báo cáo nộp cho Kho bạc nhà nước

>> Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

2. Nộp báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

Bước 1: Đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT:

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

Bước 2: Tích vào Đăng nhập và điền thông tin đăng nhập đã được cấp

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

Bước 3: Chọn Thêm mới trên màn hình Quản lý báo cáo rồi khai báo các thông tin có dấu ( * ).

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

 • Chọn kỳ báo cáo.
 • Nhấn Browse để chọn Tệp tin báo cáo hoặc Tệp tin đính kèm (nếu có).

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

Bước 4: Chọn đến file báo cáo đã xuất khẩu ở Mục 1, nhấn Open.

 • Nhập Mã xác nhận.
 • Nhấn Gửi phê duyệt để gửi Lãnh đạo phê duyệt.

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

3. Hình thức nộp Báo cáo tài chính

Cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước

 • Các báo cáo gửi cho đơn vị kế toán cấp trên, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà Nước được lập trên giấy hoặc chuyển dưới hình thức giao dịch điện tử, đúng theo mẫu biểu và ký hiệu quy định tại Thông tư này.
 • Trường hợp gửi báo cáo trên giấy, đơn vị kế toán gửi kèm theo file dữ liệu cho đơn vị cấp trên để sử dụng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp. Đơn vị kế toán cấp trên hướng dẫn định dạng file dữ liệu cho các đơn vị thuộc phạm vi tổng hợp số liệu báo cáo tài chính.

Như vậy, báo cáo tài chính tổng hợp nộp cho Kho bạc nhà nước được lập trên giấy hoặc chuyển dưới hình thức giao dịch điện tử, đúng theo mẫu biểu và ký hiệu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 99/2018/TT-BTC

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn cách gửi báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nước do KAIKE cung cấp. Hi vọng bài viết sẽ mang đến bạn đọc những thông tin hữu ích, giúp độc giả thực hiện dễ dàng trong việc nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chi tiết cho doanh nghiệp

Báo cáo tài chính – Lưu ý khi kiểm tra số dư các tài khoản

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5958
post
Đăng nhập
x