Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

01:43 Chiều

-

05/08/2021

Một bộ báo cáo tài chính bao gồm những gì? Doanh nghiệp siêu nhỏ cần lưu ý điều gì khi lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế? Mời các bạn tìm hiểu rõ hơn cùng Kaike.vn qua bài viết sau.

Báo cáo tài chính (BCTC) là những thông tin về tài sản, nguồn vốn, dư nợ,… trong kỳ kế toán được tổng hợp và nộp lên các cấp quản trị và cơ quan thuế theo yêu cầu.

Sau khi phân tích BCTC, ban quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh tương lai để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính theo thông tư 200

 • Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định bộ BCTC năm bao gồm:
 • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)

Tham khảo thêm: Mẫu bảng CĐKT theo thông tư 200 

BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B01a-DN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a- DN).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a-DN).
 • Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (Mẫu số B09a-DN).

Xem thêm: Niên độ kế toán là gì?

Báo cáo tài chính theo thông tư 113

Theo Thông tư số 113/2020/TT-BTC, BCTC được quy định áp dụng riêng với từng trường hợp quy mô doanh nghiệp.

1.    Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong trường hợp hoạt động liên tục)

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 • Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DNN).
 • Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).
 • Báo cáo chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN) – không bắt buộc.

2.    Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong trường hợp không đáp ứng hoạt động liên tục)

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNNKLT).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 • Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DNNKLT).
 • Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).
 • Báo cáo chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN) – không bắt buộc.

3.    Doanh nghiệp siêu nhỏ

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 • Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DNN).

Doanh nghiệp siêu nhỏ cần lưu ý điều gì khi lập báo cáo tài chính?

 • Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thường lập BCTC theo thông tư 133. Nếu áp dụng theo thông tư 200 thì phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện nhất quán trong năm tài chính.
 • Kế toán viên thường lúng túng khi tra cứu mẫu lập Báo cáo tài chính (Mẫu số B01 – DNN) vì có 2 mẫu kèm theo là: Mẫu B01a – DNN và Mẫu B01b – DNN.

Theo quy định, các mẫu Báo cáo tình hình tài chính sẽ có ý nghĩa riêng như sau:

 • Mẫu B01a-DNN: trình bày báo cáo tình hình tài chính theo tính thanh khoản giảm dần. Thông thường doanh nghiệp mới thành lập sẽ lựa chọn mẫu này.
 • Mẫu B01b-DNN: trình bày báo cáo tình hình tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Khi lựa chọn mẫu để lập BCTC, kế toán phải chú ý xem năm trước doanh nghiệp sử dụng nộp mẫu nào thì năm nay phải nộp theo mẫu đó.

Trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi mẫu nộp thì phải thông báo bằng văn bản gửi lên cơ quan thuế trước khi thực hiện.

Tổng kết

BCTC là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN. Đây là căn cứ để đề ra các biện pháp tăng cường quản trị doanh nghiệp. Giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả SXKD, tăng lợi nhuận.

Chính vì vậy, BCTC là đối tượng quan tâm của nhà đầu tư, hội đồng quản trị, cơ quan quản lý và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

Đăng ký sử dụng ngay phần mềm kế toán hỗ trợ lập BCTC tự động: Tại đây

Chi tiết các tính năng có tại: Link

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
949
post
Đăng nhập
x