Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Chính sách kế toán là gì? Khái niệm và cách áp dụng?

04:38 Chiều

-

04/10/2021

Chính sách kế toán được doanh nghiệp sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là hỗ trợ hoạt động báo cáo về tài chính trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy chính sách kế toán là gì? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua nội dung dưới đây.

Chính sách kế toán là gì? Khái niệm và cách áp dụng?

1. Chính sách kế toán là gì? Khái niệm về chính sách kế toán

Chính sách kế toán là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC).

Ví dụ:

Chính sách kế toán về nợ phải trả, hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái,…

2. Thay đổi chính sách kế toán

Trong chuẩn mưc kế toán số 29, quy định rõ nguyên tắc nhất quán:

  • Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, sự kiện tương tự.
  • Trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch, sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ và áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho các nhóm này. Khi đó, một chính sách kế toán phù hợp sẽ được lựa chọn và áp dụng nhất quán đối với mỗi nhóm.

Thay đổi chính sách kế toán là thay đổi nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC.

Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán nếu thuộc một trong các trường hợp:

  • Có sự thay đổi theo quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
  • Sự thay đổi sẽ dẫn đến BCTC cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn.

>> Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

3. Áp dụng những thay đổi chính sách kế toán

Áp dụng những thay đổi trong chính sách kế toán được chia làm các trường hợp sau:

  • Khi doanh nghiệp áp dụng những đổi mới trong chính sách kế toán trong lần đầu tiên. Phải căn cứ vào các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể nếu có, của chuẩn mực, chế độ kế toán đó.
  • Khi doanh nghiệp áp dụng những đổi mới trong chính sách kế toán trong lần đầu. Nhưng lại chưa có các hướng dẫn cụ thể cho việc chuyển đổi đó, thì sẽ được áp dụng phi hồi tố chính sách kế toán, chế độ kế toán đó.
  • Doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế toán. Doanh nghiệp buộc phải áp dụng hồi tố đối với chính sách kế toán và chế độ kế toán đó.

4. Lựa chọn chính sách kế toán cho doanh nghiệp

Chính sách kế toán áp dụng trong mỗi doanh nghiệp được chuẩn mực kế toán cho phép lựa chọn. Sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp đó. Với các chính sách kế toán khác nhau, thông tin kế toán trên BCTC sẽ được trình bày khác nhau.

  • Doanh nghiệp phải dựa vào những tiêu chuẩn, các chuẩn mực IFRS do uỷ ban IFRS ban hành. Cùng với những là hướng dẫn từ Uỷ ban diễn giải Chuẩn mực kế toán (SIC).
  • Phải áp dụng và nghiên cứu khái niệm có trong quy chuẩn của khung khái niệm cho việc lập BCTC.
  • Phải xem xét các quy định chung để xây dựng các chuẩn mực kế toán trong ngành. Tham khảo những quy định do các tổ chức khác ban hành.

Bên cạnh chọn chính sách kế toán phù hợp theo chuẩn mực, doanh nghiệp còn phải tính toán lựa chọn chính sách kế toán giúp “quản trị” lợi nhuận. Trình bày các thông tin trên BCTC theo hướng có lợi nhất cho doanh nghiệp.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Cách hạch toán tài khoản 157

Cách hạch toán chi phí trả trước – Tài khoản 242 theo TT 200

Danh sách tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1513
post
Đăng nhập
x