Chi phí

Chính Sách Tiền Lương và Bảo Hiểm từ Tháng 10/2022

03:20 Chiều

-

09/10/2023

Chính Sách Tiền Lương và Bảo Hiểm từ Tháng 10/2022

1. Không còn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành ngày 24/9/2021, việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% cho người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021. Mức hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm này áp dụng trong vòng 1 năm từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Cụ thể, theo quy định, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 1/10/2022, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Quy định hệ số lương với các ngạch công chức ngành NN&PTNT

Từ ngày 6/10/2022, ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tuân thủ quy định về lương theo Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT. Cụ thể, các ngạch công chức trong lĩnh vực này sẽ áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể, các ngạch công chức ngành NN&PTNT được xếp lương tùy theo hệ số lương, nhóm ngạch và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi chức danh. Chính sách này nhằm tạo động lực cho cán bộ công chức làm việc trong lĩnh vực NN&PTNT, đồng thời, tăng cường chất lượng nhân sự để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cho ngành NN&PTNT.

 • Ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính sẽ có hệ số lương từ 4,40 đến 6,78, thuộc loại A2, nhóm A2.1.
 • Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều sẽ có hệ số lương từ 4,00 đến 6,38, thuộc loại A2, nhóm A2.2.
 • Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư sẽ có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, thuộc loại A1.
 • Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp sẽ có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06, thuộc loại B. Mức lương cơ sở năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông

Theo Thông tư 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022, quy định mới về xếp lương đối với viên chức ngành thông tin và truyền thông đã được áp dụng.

Cụ thể, việc xếp lương cho các chức danh nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (như biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình) được thực hiện dựa trên hệ số lương, nhóm ngạch và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Điều này nhằm đảm bảo mức lương phù hợp với vị trí công việc, khuyến khích sự phát triển cá nhân và đóng góp của từng cá nhân trong ngành thông tin và truyền thông.

 • Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I sẽ có hệ số lương từ 6,20 đến 8,00, thuộc loại A3, nhóm 1 (A3.1).
 • Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II sẽ có hệ số lương từ 4,40 đến 6,78, thuộc loại A2, nhóm 1 (A2.1).
 • Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III sẽ có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, thuộc loại A1.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

4. Cách xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Đối với việc xếp lương đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ, Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định xếp lương và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2022, và xác định các trường hợp xếp lương theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

 • Đối với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, viên chức có trình độ đào tạo trung cấp sẽ được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (Viên chức loại B).
 • Đối với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên sẽ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (Viên chức loại B).
 • Đối với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, viên chức có trình độ đào tạo đại học sẽ được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (Viên chức loại A1).-
 • Đối với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, viên chức có trình độ đào tạo thạc sỹ sẽ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (Viên chức loại A1).
 • Đối với chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ sẽ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (Viên chức loại A1).

5. Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với viên chức lưu trữ

Theo Thông tư 07/2022/TT-BNV, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các chức danh nghề nghiệp của viên chức lưu trữ không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. 

Điều này nhằm tạo điều kiện linh hoạt và khuyến khích viên chức lưu trữ tiến cử và tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng liên quan đến công việc mà không bị ràng buộc bởi yêu cầu chứng chỉ cụ thể. Điều này tạo ra môi trường linh hoạt và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Thông tư 07/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2022. Điều này mang lại lợi ích cho viên chức lưu trữ, giúp họ tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ năng, và đóng góp tích cực vào công việc của mình.

Trên đây là những thay đổi quan trọng trong chính sách tiền lương bảo hiểm được áp dụng từ tháng 10/2022. Hy vọng bài viết đã cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin để các bạn để có thể chủ động áp dụng công việc liên quan đến vấn đề lương, bảo hiểm.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương và các khoản hạch toán lương năm 2023

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7371
post
Đăng nhập
x