Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Giá trị sản xuất là gì? Ý nghĩa và cách xác định

03:22 Chiều

-

20/10/2023

Trong các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp có chỉ tiêu giá trị sản xuất của doanh nghiệp. Vậy để tìm hiểu xem giá trị sản xuất là gì và phương pháp tính cũng như cách xác định chỉ tiêu giá trị sản xuất của doanh nghiệp, hãy theo dõi bài viết dưới đây của KAIKE.

Giá trị sản xuất là gì? Ý nghĩa và cách xác định

1. Giá trị sản xuất là gì?

Giá trị sản xuất trong tiếng Anh là Gross Output, viết tắt là GO. Giá trị sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ giá trị của các kết quả hoạt động lao động hữu ích do lao động của doanh nghiệp làm ra trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

2. Ý nghĩa của chỉ tiêu giá trị sản xuất

Chỉ tiêu giá trị sản xuất GO có ý nghĩa to lớn ở cả tầm vi mô và vĩ mô.

 • Ở tầm vi mô, chỉ tiêu GO của doanh nghiệp được dùng để tính chỉ tiêu giá trị tăng thêm (VA), giá trị tăng thêm thuần (NVA) của doanh nghiệp.

Đây cũng là cơ sở để tính các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Ở tầm vĩ mô, chỉ tiêu GO của doanh nghiệp được dùng để tính GO của từng địa phương và cả nước, tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng thu nhập quốc gia (GNI), thu nhập quốc gia thuần (NNI)… của vùng hoặc của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

3. Phương pháp tính giá trị sản xuất

Giá trị sản xuất là gì? Ý nghĩa và cách xác định

Xét theo cấu trúc giá trị thì giá trị sản xuất bao gồm:

GO = C + V + M

Trong đó:

C: Chi phí về lao động quá khứ

V: Chi phí về lao động sống

M: Giá trị thặng dư

4. Cách xác định chỉ tiêu giá trị sản xuất

Có hai cách xác định GO của doanh nghiệp.

Cách 1: Căn cứ vào kết quả của quá trình tạo ra thành quả lao động, GO gồm có: 

 • Giá trị thành phẩm đã sản xuất được trong kỳ. 
 • Giá trị bán thành phẩm đã tiêu thụ trong kỳ.
 • Giá trị phụ, phế phẩm, thứ phẩm, phế liệu đã tận thu để sử dụng hoặc tiêu thụ trong kỳ. 
 • Chênh lệch giá trị sản xuất dở dang cuối kỳ so với đầu kỳ. 
 • Giá trị các công việc dịch vụ của ngành làm cho bên ngoài được tính theo quy định đặc biệt. 
 • Tiền thu được do cho thuê tài sản cố định kèm theo người điều khiển. 

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 167.000đ/THÁNG

Cách 2: căn cứ vào thông tin thu thập được từ biểu 02 báo cáo tài chính của doanh nghiệp về “kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, GO bao gồm: 

 • Doanh thu tiêu thụ sản phẩm sản xuất chính
 • Doanh thu tiêu thụ sản phẩm sản xuất phụ
 • Doanh thu bán phế liệu, phế phẩm
 • Chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ thành phẩm tồn kho
 • Chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ sản phẩm sản xuất dở dang, công cụ mô hình tự chế
 • Chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ giá trị hàng hóa gửi bán chưa thu được tiền
 • Giá trị sản phẩm được tính theo quy định đặc biệt
 • Tiền thu được do cho thuê tài sản cố định kèm theo người điều khiển
 • Giá trị sản phẩm dịch vụ làm thuê cho bên ngoài đã hoàn thành trong kỳ

5. Mục đích của tính chỉ tiêu giá trị sản xuất GO

Giá trị sản xuất là gì? Ý nghĩa và cách xác định

Để tính chỉ tiêu GO, người ta phải đưa toàn bộ kết quả về đơn vị giá trị để có thể tổng hợp được. Trong tính toán thực tế hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng giá sử dụng cuối cùng với hai mục đích:

 • Để phản ánh kết quả thực tế sản xuất, kinh doanh, xác định mức lỗ, lãi của doanh nghiệp, thống kê tính GO theo giá hiện hành của giá sử dụng cuối cùng.
 • Để so sánh động thái về kết quả sản xuất, kinh doanh, loại trừ ảnh hưởng của yếu tố giá cả, thống kê tính GO theo giá so sánh của giá sử dụng cuối cùng.

Tuy nhiên, do mỗi ngành sản xuất đều có những đặc điểm riêng nên nội dung cụ thể tính chỉ tiêu GO trong từng ngành cũng có điểm khác nhau.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết giới thiệu về giá trị sản xuất là gì. Nội dung bài viết có giới thiệu về khái niệm giá trị sản xuất, ý nghĩa của chỉ tiêu giá trị sản xuất, phương pháp tính và cách xác định chỉ tiêu giá trị sản xuất. Chúc các bạn thành công!

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Chi phí sản xuất là gì? Phân loại chi phí sản xuất

Các tính năng cần có của phần mềm kế toán sản xuất

Mô tả công việc của một kế toán công nợ công ty sản xuất

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
7635
post
Đăng nhập
x