Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Hướng dẫn và tải về mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

04:48 Chiều

-

19/06/2023

Báo cáo tài chính dùng để theo dõi tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo được cập nhật nhanh nhất về các tin tức kế toán, hãy cùng Kaike.vn tìm hiểu về những quy định chung của mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200.

1. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất hiện nay

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ chỉ cần lập báo cáo tài chính năm, còn báo cáo tài chính giữa niên độ chỉ áp dụng đối với một số doanh nghiệp đặc biệt, như doanh nghiệp mà nhà nước nắm số lượng cổ phiếu chi phối.

Những chỉ tiêu nào không có số liệu thì được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính. Doanh nghiệp có thể đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần. Tuy nhiên, để báo cáo đầy đủ các chỉ tiêu và dễ nhìn, so sánh, bao quát doanh nghiệp nên để các chỉ tiêu đầy đủ, không nên bỏ bớt các chỉ tiêu trống.

Tải về: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Lưu ý: Kế toán cần nắm rõ đặc điểm của doanh nghiệp để áp dụng mẫu và loại báo cáo tài chính phù hợp. 

2. Các báo cáo trong bộ mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Riêng đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập dưới một trong hai dạng đó là: báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

2.1. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán bao gồm phần nguồn vốn và phần tài sản.

Trên bảng cân đối kế toán luôn thể hiện sự cân đối của hai phần này tại thời điểm cuối kỳ kế toán cụ thể.

Phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có dưới tất cả hình thái tại cuối kỳ kế toán. Tài sản của doanh nghiệp có thể bao gồm: tiền, các khoản đầu tư, các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định…

Đây là toàn bộ nguồn lực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tạo ra lợi ích kinh tế cho chính doanh nghiệp đó.

Trên bảng cân đối kế toán, tài sản được chia thành ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích quản trị và thể hiện rõ tính chất của các loại tài sản đó.

Phần nguồn vốn phản ánh nguồn tài trợ để hình thành các loại tài sản đó vào thời điểm cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp thường đến từ việc đi vay nợ hoặc vốn tự có của doanh nghiệp. Nó bao gồm: các khoản nợ phải trả cho ngân hàng hay còn gọi là các khoản vay, các khoản nợ phải trả cho các bên đối tác, nhà cung cấp, nợ thuế, vốn chủ sở hữu…

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Doanh nghiệp có thể làm ăn có lãi hoặc thua lỗ.

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ thể hiện doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ. Doanh thu này không chỉ đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà còn bao gồm cả doanh thu từ hoạt động tài chính như cho vay nợ hoặc tiền lãi tiền gửi, doanh thu từ các hoạt động khác như phạt vi phạm hoặc các khoản phạt khác.

Tương tự như vậy, chi phí của doanh nghiệp cũng bao gồm cả mảng hoạt động chính và hai mảng còn lại.

Từ doanh thu và chi phí, báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp có lãi chưa hoàn toàn thể hiện việc doanh nghiệp kinh doanh tốt. Vì nó chỉ là số liệu trên sổ sách và chưa tính các khoản nợ không thể thu hồi nhưng vẫn được ghi nhận là doanh thu.

Để tránh trường hợp đó xảy ra và để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, cần phải tìm hiểu một loại báo cáo khác cũng không kém phần quan trọng đó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

>> Chỉ 2.000.000đ – Sở hữu ngay công cụ hỗ trợ kế toán ưu việt

2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ quan trọng được sử dụng để quản lý tài chính bằng cách theo dõi dòng tiền cho một doanh nghiệp. Báo cáo này cùng với bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp xác định hiệu quả hoạt động của công ty. 

Báo cáo này cũng có thể sử dụng nhằm lập kế hoạch tài chính dòng tiền ngắn hạn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy nguồn tiền mặt và theo dõi tiền vào và ra trong doanh nghiệp. 

Tiền thu được cho một doanh nghiệp đến từ các hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Báo cáo cũng thông báo về dòng tiền ra, chi phí phải trả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại một thời điểm nhất định. 

Các doanh nghiệp thường nhắm đến dòng tiền dương cho hoạt động kinh doanh. Nếu không có dòng tiền dương thì doanh nghiệp có thể phải vay tiền để duy trì hoạt động kinh doanh.

2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Phần đầu của thuyết minh báo cáo tài chính giải thích các giả định chi tiết do kế toán đưa ra khi lập báo cáo của công ty. Các giả định này rất cần thiết để hiểu đầy đủ về các báo cáo khác trong bộ báo cáo tài chính.

Phần còn lại của thuyết minh giải thích chi tiết hơn cách tính toán các số liệu trong các báo cáo khác của báo cáo tài chính. Điều này cung cấp cho người đọc thông tin cần thiết để phân tích sâu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chi tiết cho doanh nghiệp

Báo cáo tài chính – Lưu ý khi kiểm tra số dư các tài khoản

 

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5344
post
Đăng nhập
x