Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

04:39 Chiều

-

21/06/2023

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phần quan trọng đối với doanh nghiệp. Nó thể hiện chi tiết những phần mà các báo cáo khác mới chỉ đưa ra số liệu tổng quát. Hãy cùng bài viết tìm hiểu về mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 nhé.

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

1. Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016 mới nhất

1.1. Nguyên tắc theo thông tư 133

  • Khi doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện theo hướng dẫn của thông tư 133.
  • Theo thông tư 133, kế toán sẽ phải lưu ý những nội dung dưới đây:

Thông tin về cơ sở lập và trình bày các báo cáo trong bộ báo cáo tài chính, các chính sách kế toán được chọn và áp dụng cho các giao dịch, sự kiện quan trọng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp các thông tin bổ sung đối với các số liệu tổng quát. Đồng thời, các thông tin đó lại cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý về tình hình tài chính doanh nghiệp và kết quả kinh doanh.

  • Cần phải trình bày một cách có hệ thống. Doanh nghiệp có thể tùy ý sắp xếp theo cách thức phù hợp với đặc điểm, đặc thù kinh doanh, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Cần được lập theo nguyên tắc từng khoản mục trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn đến các thông tin liên quan trong doanh nghiệp. 

Tải về: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

1.2. Căn cứ để lập bản thuyết minh báo cáo tài chính

Dựa trên các số liệu có sẵn này, kế toán lúc này đã có thể đưa ra các chỉ tiêu phù hợp để hoàn thiện.

>> Sở hữu ngay phần mềm kế toán chỉ từ 2.000.000đ

2. Cách lập các chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính

2.1. Phần đặc điểm hoạt động 

Phần này sẽ mô tả chi tiết đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp nên cần ghi rõ chi tiết theo yêu cầu của thuyết minh báo cáo tài chính.

Hình thức sở hữu vốn cần ghi rõ loại hình doanh nghiệp như cổ phần, doanh nghiệp tư nhân hay công ty trách nhiệm hữu hạn

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cần ghi rõ là thương mại, sản xuất hay dịch vụ hoặc nếu doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực thì ghi tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh cần mô tả rõ chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh trung bình.

Đặc điểm hoạt động cần nêu bật được những điểm về thị trường, sát nhập, hợp nhất… có ảnh hưởng đến sự biến động và thay đổi trên báo cáo tài chính.

2.2. Phần kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ

Nhiều doanh nghiệp có năm tài chính không trùng với năm dương lịch. Vì vậy cần kê khai rõ thời gian bắt đầu và kết thúc năm tài chính ở đây. Đồng thời kê khai đồng tiền sử dụng.

2.3. Phần chuẩn mực chế độ và các nguyên tắc kế toán áp dụng 

Phần này cần nêu rõ các nguyên tắc kế toán như nguyên tắc ghi nhận tiền, đầu tư tài chính, nợ phải thu, hàng tồn kho, nợ phải trả, chi phí, doanh thu, vốn chủ sở hữu mà kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính. Đây là các nguyên tắc ghi nhận các khoản mục lớn trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2.4. Phần thông tin bổ sung 

Phần này yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chi tiết các số liệu đã trình bày trong báo cáo tình hình tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh. Mục đích của phần này giúp người đọc báo cáo tài chính hiểu rõ hơn, sâu hơn về các khoản mục được trình bày.

Trên đây, bài viết đã giới thiệu và cơ bản cách lập mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133 mới nhất. Để có thể hiểu rõ hơn về thông tư cũng như cách lập chi tiết nhất, các bạn có thể tham khảo thông tư 133/2016/TT-BTC tại đây nhé.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan: 

Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chi tiết cho doanh nghiệp

Cách đọc báo cáo tài chính cho người mới bắt đầu

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
5396
post
Đăng nhập
x