Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT còn 8%

04:27 Chiều

-

17/07/2023

Chiều ngày 24/6/2023, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%) theo Nghị quyết 43/2022/QH15 như thế nào. Hãy cùng Kaike tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT còn 8%

1. Chính sách giảm thuế GTGT xuống 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Theo tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 về quy định giảm 2% thuế suất 2022. (Được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%)

  • Giảm 2% thuế suất thuế GTGT năm 2022, áp dụng với hàng hóa, dịch vụ đang ở mức thuế 10%. Ngoại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT còn 8%

Ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định và hướng dẫn chi tiết về việc thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Theo đó, chính sách giảm thuế suất thuế GTGT 2% theo Nghị quyết 43, Nghị định 15 đã được áp dụng, thi hành từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Bên cạnh đó, theo nội dung trong phiên họp Quốc hội ngày 24/06/2023, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng, việc giảm thuế này được thực hiện từ 1/7/2023 đến hết 31/12/2023 và không mở rộng thêm đối tượng được giảm thuế GTGT so với năm 2022.

Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT còn 8%

2. Quy định về hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%

Theo nội dung tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hướng dẫn chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, mức giảm thuế suất giá trị gia tăng xuống 8% sẽ áp dụng cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, chỉ trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Nhóm sản phẩm dịch vụ viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.
  • Nhóm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.
  • Nhóm hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra): Được giảm thuế GTGT.

Trường hợp các nhóm hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế suất 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế.

>> Siêu ưu đãi! Có ngay phần mềm kế toán với 2.000.000đ

3. Mức giảm thuế GTGT

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

  • Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định ở trên.
  • Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định trên.

Trên đây là toàn bộ những thông tin có liên quan đến việc giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43/2023/QH15. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu về giảm thuế giá trị gia tăng từ đó có thể hiểu biết hơn và thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

pc

Phần mềm kế toán Kaike

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán
& Nhà quản trị

Nền tảng hỗ trợ đắc lực cho Kế toán & Nhà quản trị

check Tiết kiệm 75% thời gian nhập liệu

check Giảm thiếu tối đa sai sót số liệu kế toán

check Cập nhật chế độ kế toán ban hành tự động, nhanh chóng

check Tự động lập báo cáo kế toán và báo cáo quản trị

Các bài viết liên quan:

Phần mềm kế toán Kaike đáp ứng tùy chọn mức thuế GTGT 8%

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng?

Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023  

 

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
6123
post
Đăng nhập
x