Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Phần mềm kế toán thương mại có những tính năng gì?

02:32 Chiều

-

17/04/2023

Phần mềm kế toán thương mại là phần mềm cơ bản nhất mà các công ty cung cấp phần mềm hướng đến. Thương mại luôn tồn tại trong tất cả các doanh nghiệp dù đó là doanh nghiệp sản xuất hay xây dựng. Bản chất của thương mại là trao đổi và tìm kiếm lợi nhuận. Đó cũng là mục đích chính của các doanh nghiệp hoạt động hiện nay.

Phần mềm kế toán thương mại có những tính năng gì?

Quản lý nhập xuất tồn kho hàng hóa

Nhìn vào báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thương mại, dễ dàng nhìn thấy được phần hàng tồn kho luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản. Nguyên nhân đơn giản vì doanh nghiệp thương mại tạo lợi nhuận từ việc mua đi và bán lại hàng hóa. Ở doanh nghiệp thương mại không tồn tại hoạt động sản xuất, ở đó chỉ tồn tại hoạt động duy nhất là trao đổi hàng hóa.

Vì vậy mà việc quản lý nhập xuất tồn hàng hóa luôn là một vấn đề quan trọng trong doanh nghiệp thương mại.

Việc quản lý hàng hóa phải đảm bảo theo dõi sự chi tiết của hàng hóa theo từng đặc tính đặc biệt

Ví dụ:

  • Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thời trang: Hàng hóa phải theo dõi được theo màu sắc, size số
  • Doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh: Hàng hóa cần được theo dõi theo lô date, hạn sử dụng.

Việc quản lý hàng hóa cũng phải đảm bảo theo dõi theo đơn vị tính và có sự quy đổi đồng nhất để tránh nhầm lẫn. Phần mềm phải có tính năng cho phép tạo thêm đơn vị tính.

Ví dụ:

  • Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng bia lon, lúc nhập hàng, nhà cung cấp xuất bán theo đơn vị “thùng” nhưng khi xuất bán, doanh nghiệp sử dụng đơn vị tính là “lon”. Vậy doanh nghiệp sẽ phải sử dụng đơn vị tính là “lon” để đồng nhất đơn vị tính.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả

Phần mềm kế toán thương mại có những tính năng gì? 2

Việc mua bán hàng hóa liên quan đến cả phần nhà cung cấp và khách hàng.

Đối với hóa đơn đầu vào, nếu phần mềm kế toán có thể tự hạch toán kế toán dựa trên hóa đơn điện tử thì có thể giảm tải khối lượng công việc cho kế toán, đồng thời, hạn chế sai sót hơn rất nhiều so với việc nhập thủ công.

Đối với hóa đơn đầu ra, phần mềm kế toán có thể liên kết và xuất trực tiếp hóa đơn điện tử từ phần mềm kế toán giúp giảm thời gian nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán sau khi xuất hóa đơn.

Từ phần quản lý phần mua, bán hàng hóa, phần mềm kế toán sẽ liên kết sang phần công nợ.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả là phần quan trọng đối với doanh nghiệp thương mại. Ngoài phần hàng tồn kho thì công nợ phải thu, phải trả cũng là một phần chiếm tỷ trọng lớn trong doanh nghiệp thương mại.

Quản lý tốt công nợ phải thu đảm bảo doanh nghiệp không bị tồn đọng quá nhiều vốn ở khách hàng. Doanh nghiệp cần số liệu chính xác và đảm bảo có thể sử dụng dữ liệu để lên các báo cáo cần thiết phục vụ cho mục đích quản lý công nợ phải thu.

Quản lý công nợ phải trả đảm bảo doanh nghiệp trả nợ đúng hạn cho nhà cung cấp, giúp hàng hóa đầu vào được cung cấp đầy đủ, không bị ngắt quãng do không thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả cần đặt trên cán cân tài chính của doanh nghiệp để hài hòa và phát huy nhất quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý doanh thu

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp thương mại cần có phần quản lý doanh thu theo từng mã hàng khác nhau để có thể làm báo cáo doanh thu theo từng mặt hàng.

Quản lý doanh thu theo nhân viên cũng cần có để tính hoa hồng, thưởng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng…

Ngoài ra, có nhiều trường dữ liệu khác nhau để phân chia, lọc dữ liệu doanh thu như tính doanh thu theo bộ phận, đại lý, đơn hàng, dự án…

Quản lý chi phí

Thông thường, trong các doanh nghiệp thương mại, ngoài giá vốn hàng bán được thể hiện trên hóa đơn, còn có chi phí khác tính vào giá vốn đó là chi phí vận chuyển.

Chi phí vận chuyển sẽ được phân bổ vào giá vốn hàng bán. Nếu được phân bổ trực tiếp theo tiêu chí được cài đặt trên phần mềm kế toán sẽ hạn chế sai sót.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần quản lý chi phí theo các khoản mục khác nhau để phục vụ mục đích quản trị nên phần mềm cũng cần có các trường này để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Quản lý lãi lỗ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào hoạt động cũng vì mục tiêu lợi nhuận. Vì vậy mà quản lý lãi lỗ là yêu cầu cần thiết của phần mềm kế toán ở bất cứ lĩnh vực nào.

Quản lý lãi lỗ chủ yếu dựa trên yêu cầu quản trị nội bộ doanh nghiệp. Kế toán cần xác định lãi lỗ định kỳ, ít nhất là theo tháng.

Hàng tháng, kế toán cần kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định lãi lỗ của doanh nghiệp.

Việc xác định lãi lỗ không chỉ ở quy mô công ty mà còn phải xác định lãi lỗ theo từng dự án, hợp đồng, đơn hàng. Nếu công ty có chi nhánh thì phải xác định lãi lỗ theo từng chi nhánh hoặc văn phòng đại điện công ty.

Đó là những tính năng nổi bật của phần mềm kế toán thương mại. Các tính năng khác như tiền mặt, tiền gửi… là những tính năng khác mà phần mềm ở lĩnh vực nào cũng cần có.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Phần mềm kế toán thương mại”

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ miễn phí
Các phần mềm kế toán thông dụng Giá các phần mềm kế toán Phần mềm kế toán rẻ nhất hiện nay
Phần mềm kế toán doanh nghiệp Phần mềm kế toán hình còn cáo Phần mềm kế toán kaike Phần mềm kế toán nước ngoài

Bài liên quan

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
4710
post
Đăng nhập
x