Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Tổng hợp các loại báo cáo thuế phải nộp

06:26 Chiều

-

29/10/2021

Báo cáo thuế là loại hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan quản lý hàng năm, hàng quý hay thậm chí hàng tháng. Đây là một trong các kênh thông tin quan trọng để cơ quan thuế kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của mỗi tổ chức. Từ đó  xác định nghĩa vụ nộp thuế phát sinh trong kỳ kinh doanh.

Các loại báo cáo thuế phải nộp

Thời gian nộp báo cáo thuế sẽ phụ thuộc vào việc đăng ký khai thuế của doanh nghiệp. Phụ thuộc cả vào tính chất các loại báo cáo. Cụ thể:

1.  Báo cáo thuế GTGT

Đọc thêm: Thuế GTGT và các trường hợp được hoàn thuế GTGT 

Theo Điều 15, Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định về việc kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý như sau:

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

 • Áp dụng với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động. Sau 12 tháng kể từ khi hoạt động sẽ căn cứ theo mức doanh thu như trường hợp nêu trên để xác định đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

 • Người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.
 • Đối tượng người nộp thuế thuộc đối tượng kê khai thuế theo quý nhưng muốn chuyển sang kê khai theo tháng, đã nộp mẫu 07/GTGT cho cơ quan thuế và đã được chấp thuận.

Có hai phương pháp tính thuế GTGT:

 • Phương pháp khấu trừ:

Hồ sơ cần chuẩn bị

+  Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT: ;

+  Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra và mua vào;

+  Các phụ lục khác (nếu có);

 • Phương pháp trực tiếp:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

+  Nếu tính trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT mẫu 03/GTGT;

+  Nếu tính trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT và bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT;

2.  Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

 • Trường hợp kê khai theo tháng:

Nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp lớn hơn 50 triệu.

 • Trường hợp kê khai theo quý:

Nếu trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn 50 triệu.

 • Hồ sơ cần chuẩn bị: Mẫu tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN.

3.  Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Kế toán căn cứ vào hóa đơn, chứng từ và sổ sách để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý.
 • Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN đó. Không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý.
 • Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN

+ Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN.

Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên, thì doanh nghiệp sẽ bị phạt vì chậm nộp tiền thuế.

Đọc thêm Chuẩn mực về Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Phần lớn các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Lưu ý:

 • Chỉ những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
 • Trường hợp không sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Doanh nghiệp mới thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hồ sơ cần có: Mẫu BC26-AC

Đọc thêm: Tài liệu kế toán thuế yêu cầu những gì?

 • Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế

 • Trường hợp kê khai theo tháng:

Hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế (nếu có) chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

 • Trường hợp kê khai theo quý:

Hạn nộp tờ khai thuế và tiền thuế (nếu có) chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Lịch nộp các báo cáo thuế năm 2023

Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Quý

Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Tháng

1

20/1/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2022

Tờ khai Thuế TNCN T12/2022

30/1/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2022

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2022

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023

2

20/2/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2023

Tờ khai Thuế TNCN T1/2023

3

20/3/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2023

Tờ khai Thuế TNCN T2/2023

30/3/2023

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính năm 2022

4

20/4/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2023

Tờ khai Thuế TNCN T3/2023

30/4/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2023

5

20/5/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2023

Tờ khai Thuế TNCN T4/2023

6

20/6/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2023

Tờ khai Thuế TNCN T5/2023

7

20/7/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2023

Tờ khai Thuế TNCN T6/2023

30/7/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2023

8

20/8/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2023

Tờ khai Thuế TNCN T7/2023

9

20/9/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2023

Tờ khai Thuế TNCN T8/2023

10

20/10/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2023

Tờ khai Thuế TNCN T9/2023

30/10/2023

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2023

11

20/11/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2023

Tờ khai Thuế TNCN T10/2023

12

20/12/2023

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2023

Tờ khai Thuế TNCN T11/2023

 

Công cụ hỗ trợ kế toán hoàn thành các báo cáo thuế

Trên đây là những loại báo cáo thuế mà kế toán cần lập và nộp định kỳ. Lập báo cáo thuế là một trong những công việc mất khá nhiều thời gian và cần sự chuẩn xác cao. Với những doanh nghiệp nhỏ, không có bộ phận kế toán thuế riêng biệt. Thường chỉ có 1 vài nhân sự phụ trách chung mảng kế toán. Có thể doanh nghiệp chưa phát sinh nhiều sự kiện kinh tế nhưng khối lượng công việc kế toán phải phụ trách lại rất lớn. Chưa kể kế toán có thể không chuyên về thuế nên sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết vấn đề trên, các doanh nghiệp thường áp dụng sử dụng phần mềm kế toán. Kaike là phần mềm lý tưởng cho những doanh nghiệp nhỏ. Tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ kế toán với đầy đủ các phân hệ như: Tồn kho, Tiền, TSCĐ,… và các báo cáo tự động. Tính năng được thiết lập thay kế toán tính toán chính xác, lập báo cáo đúng mẫu theo thông tư.

Phần mềm kế toán Kaike đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Sử dụng phần mềm kế toán Kaike Free 

Hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia chuyển đổi số kế toán, GMO thực hiện chương trình tặng miễn phí phiên bản Kaike Free

TRẢI NGHIỆM NGAY
https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1696
post
Đăng nhập
x