Biểu mẫu/Quy định

Đăng ký nhận tin ngay

Biểu mẫu/Quy định

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2023

02:07 Chiều

-

18/08/2021

Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc người bán đã giao hóa đơn cùng hàng hóa cho người mua. Đồng thời đã được thanh toán tiền nhưng sau đó lại phát hiện ra những sai sót, thì bên bán sẽ phải lập hóa đơn mới để điều chỉnh thông tin. Cùng với đó, người mua và người bán phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ những sai sót. Link tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất trong bài viết dưới đây.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử (HĐĐT) là biểu mẫu điện tử điều chỉnh sai sót khi gửi cho người mua, đã cung cấp dịch vụ và giao hàng hóa. Căn cứ khoản 3 điều 20 của thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC, xử lý như sau:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn gồm chữ ký của hai bên ghi rõ sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử để điều chỉnh sai sót.
 • Cuối cùng, bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh, đồng thời cả 2 bên thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

(Chỉ trường hợp bên bán phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót, đã giao hàng. Người mua và người bán đã kê khai thuế. Thì mới tiến hành lập biên bản điều chỉnh HĐĐT)

Những lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

 • Ngày lập trên mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
 • Nội dung trên mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT phải thể hiện rõ các thông tin:
 • Điều chỉnh hóa đơn số bao nhiêu.
 • Ngày tháng lập.
 • Ký hiệu.
 • Số hóa đơn điều chỉnh.
 • Ngày tháng, ký hiệu.
 • Nội dung cần điều chỉnh.
 • Trường hợp HĐĐT sai sót đã kê khai thuế, ngoài việc lập mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT, kế toán cần phải lập cả hóa đơn điều chỉnh.
 • Trường hợp hóa đơn điều chỉnh sai tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế, kế toán chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Mẫu biên bản điều chỉnh HĐĐT được người mua và người bán ký điện tử, lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Nếu bên mua không có chữ ký điện tử thì sẽ lập biên bản thỏa thuận bằng giấy.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

HĐĐT được phát hiện sai ở đâu thì sẽ khai báo theo các mẫu biên bản điều chỉnh khác nhau. Thường sẽ bao gồm 3 mẫu biên bản điều chỉnh sau:

1.   Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn do ghi sai đơn giá.

Tải mẫu TẠI ĐÂY

biên bản điều chỉnh hóa đơn mẫu điều chỉnh hóa đơn điện tử

>>Tham khảo webinar Giải đáp thắc mắc về điều chỉnh hóa đơn điện tử và công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp

2.   Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (GTGT).

Tải mẫu TẠI ĐÂY

biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

>> Xem thêm: 3 mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT).

3.   Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử do sai tên, địa chỉ công ty.

Tải mẫu TẠI ĐÂY

Đọc thêm bài viết: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Phần mềm kế toán Kaike 

Trợ thủ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị:

 • Theo dõi tức thời dòng tiền, doanh thu, chi phí.
 • Quản lý và theo dõi công nợ của đơn vị.
 • Báo cáo thuế cùng báo cáo quản trị thông minh.
TRẢI NGHIỆM NGAY

Thông tin giới thiệu phần mềm đều có tạị: Link

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
1057
post
Đăng nhập
x