Góc kế toán

Chia sẻ kiến thức kế toán - tài chính, kế toán quản trị giúp người đọc nắm bắt và cập nhật các thông tin chính xác và nhanh chóng nhất. Đăng ký nhận tin ngay

Góc kế toán

Sơ đồ kế toán công nợ thường dùng hiện nay

09:34 Sáng

-

13/12/2022

Sơ đồ kế toán công nợ phải thu khách hàng – Tài khoản 131 và sơ đồ kề toán phải trả người bán – Tài khoản 331 là những mẫu sơ đồ kế toán thường dùng. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm rõ các sơ đồ kể trên.

Sơ đồ kế toán công nợ thường dùng hiện nay

Sơ đồ kế toán công nợ thường dùng hiện nay

1. Khái niệm sơ đồ kế toán là gì? 

Sơ đồ hạch toán kế toán (sơ đồ chữ T) là một trong những cách thể hiện biến động của các tài khoản kế toán và quan hệ giữa các tài khoản kế toán.

Thông qua sơ đồ chữ T, kế toán doanh nghiệp nắm được:

 •  Cấu tạo của các tài khoản kế toán có dạng sơ đồ chữ T
 •  Bên phải là bên Nợ, bên trái là bên Có
 •  Nguyên tắc định khoản kế toán: bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau

2. Nghiệp vụ kế toán công nợ doanh nghiệp

Kế toán công nợ trong doanh nghiệp thường đảm nhận các công việc như:

 • Tiếp nhận và xử lý hợp đồng kinh tế của từng bộ phận trong doanh nghiệp: Việc quan trọng nhất là kiểm tra lại các điều khoản trong hợp đồng đặc biệt là điều khoản thanh toán. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
 • Đối với các khoản nợ phải thu khách hàng: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. Kiểm tra về số lượng hàng hóa – dịch vụ, chủng loại hàng hoá. Theo dõi giá bán và thời hạn thanh toán.
  Khi khách hàng trả tiền, phải theo dõi và tách các khoản nợ theo hợp đồng/hoá đơn bán hàng.
 • Đối với các khoản phải trả nhà cung cấp: Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ từng khoản nợ phát sinh, số phải thu và số còn phải thu.
 • Kế toán công nợ sẽ phải đôn đốc và trực tiếp thu hồi nợ đối với các khoản công nợ khó đòi: Các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ…
 • Lập các bút toán kết chuyển và các báo cáo liên quan đến công nợ của doanh nghiệp

>> Đọc thêm: Kế toán công nợ là gì? Mức lương và lộ trình phát triển của kế toán công nợ 

2.1. Nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo quy định tại khoản 1 điều 18 Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 177/2015/TT-BTC quy định:

Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng dùng để phản ánh:

+ Khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ. 

+ Các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền ngay. 

+ Các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của đơn vị với các tổ chức tham gia BHTG về phí BHTG, tiền phạt vi phạm về xác định số phí BHTG phải nộp và thời hạn nộp phí BHTG theo quy định. Tài khoản này được sử dụng cả ở Trụ sở chính và Chi nhánh của BHTG Việt Nam.

2.2. Nghiệp vụ kế toán công nợ phải trả cho người bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Theo quy định tại khoản 1 điều 51 Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 177/2015/TT-BTC

Tài khoản 331 – phải trả cho người bán dùng để phản ánh:

+ Tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. 

+ Tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. 

+ Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua trả tiền ngay. 

+ Phản ánh số phải trả và tình hình thanh toán tiền chi trả BH cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng phá sản hoặc mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về BHTG. Tài khoản này sử dụng cả ở Trụ sở chính và các Chi nhánh.

3. Tổng hợp các sơ đồ kế toán công nợ thường dùng

3.1. Sơ đồ kế toán công nợ phải thu khách hàng (TK 131) theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Dưới đây là Sơ đồ kế toán công nợ phải thu khách hàng theo thông tư 200:

sơ đồ kế toán công nợ tài khoản 131

3.2. Sơ đồ kế toán công nợ phải trả cho người bán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Dưới đây là sơ đồ kế toán công nợ phải trả cho người bán theo thông tư 200:

sơ đồ kế toán công nợ tài khoản 331
Trên đây là tổng hợp sơ đồ kế toán công nợ thường dùng, giúp kế toán công nợ thực hiện chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán Kaike giúp kế toán doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp. Phần mềm cho phép doanh nghiệp tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng, hóa đơn và công nợ phải trả để đảm bảo không quá hạn.

Nhanh tay đăng ký dùng thử 30 ngày phần mềm kế toán Kaike tại link dưới đây:

Phần mềm kế toán Kaike 

Trợ thủ đắc lực cho kế toán và nhà quản trị:

 • Theo dõi tức thời dòng tiền, doanh thu, chi phí.
 • Quản lý và theo dõi công nợ của đơn vị.
 • Báo cáo thuế cùng báo cáo quản trị thông minh.
TRẢI NGHIỆM NGAY

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “sơ đồ kế toán công nợ”

Hạch toán kế toán công nợ Bài test kế toán công nợ
Sổ sách kế toán công nợ Mô tả công việc kế toán công nợ
Kế toán công nợ Thanh toán công nợ
Quy trình kế toán công nợ phải trả Chứng từ kế toán công nợ

Bài viết liên quan

Các công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Ý nghĩa và cách xác định nợ – có trong kế toán doanh nghiệp

https://kaike.vn/wp-content/themes/home
3823
post
Đăng nhập
x